EN

as {bijwoord}

volume_up
We are not opposed to this provided that the word definitive is not interpreted as'standardised '.
Ik heb daar niets op tegen, als het woord definitief maar niet wordt uitgelegd als homogeen.
Subject: Changes in EU policy welfare requirements of animals as'sentient beings '
Betreft: Veranderingen in het EU-beleid ten aanzien van dieren als " wezens met gevoel "
Mr Cohn-Bendit, I am most grateful to you for describing my attitude as'sibylline '.
Mijnheer Cohn-Bendit, ik dank u van harte omdat u mijn houding als sibillijns bestempeld heeft.
In our view, however, the remarks about what we refer to as'serious ' infringements in their current form overshoot the mark.
Naar onze mening schieten echter de opmerkingen over zogenaamde " ernstige " overtredingen in de huidige vorm hun doel voorbij.
Mr President, Commission President Mr Prodi described the Stability and Growth Pact last week as'stupid, like all decisions which are rigid '.
Mijnheer de Voorzitter, Commissievoorzitter Prodi bestempelde het Stabiliteits- en groeipact vorige week als ' dom, zoals alle rigide besluiten?.
Mr Cohn-Bendit, I am most grateful to you for describing my attitude as'sibylline '.
Mijnheer Cohn-Bendit, ik dank u van harte omdat u mijn houding als sibillijns bestempeld heeft.
We are not opposed to this provided that the word definitive is not interpreted as'standardised '.
Ik heb daar niets op tegen, als het woord definitief maar niet wordt uitgelegd als homogeen.
As'shadow rapporteur ' for the Group of the Party of European Socialists, I have also encountered a very constructive attitude, and that is something for which I am grateful.
Hij heeft zich tegenover mij, als " schaduwrapporteur " van de sociaal-democratische fractie, altijd zeer constructief opgesteld, en daar ben ik dankbaar voor.
The word ‘ only ’ in this sentence should be replaced by ‘ as much as’, since the institution of the European Ombudsman is a very new concept for the citizens of the new Member States.
Het woord " slechts " dient te worden vervangen door " maar liefst ", want het bureau van de Europese Ombudsman is een gloednieuw concept voor de burgers van de nieuwe lidstaten.
Turning to the question on compensation, under existing Community legislation there is a possibility for a financial contribution referred to as'solidarity ' to be granted to Member States.
Wat betreft de vraag over steun: volgens de bestaande communautaire wetgeving bestaat de mogelijkheid om een financiële bijdrage onder de titel u201Csolidariteitu201D toe te kennen aan de lidstaten.
NL

as {vrouwelijk}

volume_up
Het wordt omgezet in dioxinen en ook in giftige as, en wat moet je daarmee?
It is turned into dioxins and also toxic ash - what will you do with that?
Eén product voldeed niet aan de eisen vanwege te grote hoeveelheden as en zuren in oplosbare as.
One product failed to comply because of excessive amounts of ash and acids in soluble ash.
In één product bevond zich een grote hoeveelheid zure, onoplosbare as.
One failed to comply because of excessive amounts of acid insoluble ash in the product.

Synoniemen (Engels) voor "as":

as