EN

artistic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. algemeen
And because these are artists, they have very artistic temperaments.
Omdat het artiesten zijn, hebben ze zeer artistieke temperamenten.
And it's all about this question, in a very artistic and indirect kind of way.
Het gaat allemaal om deze vraag, op een zeer artistieke en indirecte manier.
But what that does is it actually limits the artistic possibilities.
Maar dat beperkt eigenlijk onze artistieke mogelijkheden.
artistic (ook: artsy)
You analysed the situation quite correctly: the environment must be broadly interpreted as people's health, biodiversity and artistic and cultural heritage.
U analyseert heel goed dat het milieu ruim moet worden geïnterpreteerd: als de gezondheid van de mens, als biodiversiteit en als kunstzinnig en cultureel erfgoed.
2. kunst
artistic and literary creation, including in the audiovisual sector.
scheppend werk op artistiek en literair gebied, mede in de audiovisuele sector.
And someone who has that kind of artistic potential deserves so much more.
Iemand met dat soort artistiek potentieel verdient veel meer.
You could say it is artistic property and should be considered an aspect of intellectual property.
Je zou kunnen zeggen dat het het " artistiek eigendom " is binnen het intellectueel systeem.
artistic

Voorbeeldzinnen voor "artistic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn its essence, the orchestra and the choir are much more than artistic structures.
De essentie van het orkest en het koor is veel meer dan artistieke structuren.
EnglishAnd it's all about this question, in a very artistic and indirect kind of way.
Het gaat allemaal om deze vraag, op een zeer artistieke en indirecte manier.
EnglishIs it up to Europe to define what must constitute teaching of artistic studies?
Moet Europa beslissen hoe het kunstonderwijs moet worden vormgegeven?
Englishartistic and literary creation, including in the audiovisual sector.
scheppend werk op artistiek en literair gebied, mede in de audiovisuele sector.
EnglishAnd these are all kids with no artistic ability, no talent, no imagination.
Dit zijn allemaal kinderen zonder vaardigheden of talent voor kunst, zonder verbeelding.
EnglishBut artistic and decorative skills are actually much older than that.
Maar artistieke en decoratieve vaardigheden zijn eigenlijk veel ouder dan dat.
EnglishMeaning: The artistic director doesn't necessarily need to go through our lobby.
Wat betekent dat de regisseur niet per se door onze hal heen hoeft.
EnglishAnd so that's the sort of sequence, and so I have a more artistic impression of this.
En dus is dat de soort van volgorde, en ik heb er hier een meer artistieke impressie van.
English"These talking machines are going to ruin artistic development of music in this country.
"Deze sprekende machines gaan de artistieke ontwikkeling van muziek in dit land ruïneren.
Englishearmarking 1 % of the gross budget for artistic and cultural works
toekenning van één procent van de gemengde begroting aan kunst en cultuur
EnglishTo do that, we must - like it or not - assist artistic creation.
Het antwoord is dat we - of we nu willen of niet - artistieke uitingen moeten steunen.
EnglishThe early 70s marked a time of musical and artistic excellence in Ghana.
Het begin van de jaren zeventig markeerde een tijd van muzikale en artistieke glorie in Ghana.
EnglishI wanted my artistic statement, my interpretation of reality.
Ik wilde mijn artistieke statement, mijn interpretatie van de werkelijkheid.
EnglishAnd someone who has that kind of artistic potential deserves so much more.
Iemand met dat soort artistiek potentieel verdient veel meer.
EnglishAnd because these are artists, they have very artistic temperaments.
Omdat het artiesten zijn, hebben ze zeer artistieke temperamenten.
EnglishThe operators expressed reservations concerning retaining priorities by artistic domain.
Zij toonden zich terughoudend met betrekking tot de handhaving van de prioriteiten per kunstsector.
EnglishSuddenly the artistic director can move between different stage and audience configurations.
Opeens kan de regisseur beweging creëren tussen verschillende opstellingen van podium en publiek.
EnglishYou could say it is artistic property and should be considered an aspect of intellectual property.
Je zou kunnen zeggen dat het het " artistiek eigendom " is binnen het intellectueel systeem.
EnglishIt is also true of the field of artistic and literary property.
Dit geldt ook voor het auteursrecht van kunstenaars en schrijvers.
EnglishI am not disputing their talent or artistic quality, just...
Het gaat hier echter niet om hun talent en artistieke kwaliteiten en ik wil eenvoudigweg...

Synoniemen (Engels) voor "artistic":

artistic
artist
artistic creation