"artisans" in het Nederlands

EN

"artisans" - vertaling Nederlands

EN

artisans {meervoud}

volume_up
I continued studying craft traditions and collaborating with artisans, next in Lithuania with lace makers.
Ik bleef handwerktradities bestuderen en samenwerken met ambachtslui, zoals in Litouwen, met kantwerkers.
Fishing involves artisans, it involves industry and it involves cooperatives.
In de visserij werken ambachtslieden, industrie, coöperaties.
The combined voices of trade unions, artisans’ associations, municipalities and all the other interested parties have had a powerful and visible effect.
Het gemengde koor van vakbonden, verenigingen van ambachtslieden, gemeenten en alle andere betrokken partijen heeft een krachtige en hoorbare partij gezongen.

Voorbeeldzinnen voor "artisans" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFishing involves artisans, it involves industry and it involves cooperatives.
In de visserij werken ambachtslieden, industrie, coöperaties.
EnglishI continued studying craft traditions and collaborating with artisans, next in Lithuania with lace makers.
Ik bleef handwerktradities bestuderen en samenwerken met ambachtslui, zoals in Litouwen, met kantwerkers.
EnglishThe victims of this policy are the public at large, workers, farmers, artisans, young people and women.
Het slachtoffer van dit beleid is de grote massa: werknemers, boeren, kleine zelfstandigen, jongeren en vrouwen.
EnglishThe combined voices of trade unions, artisans’ associations, municipalities and all the other interested parties have had a powerful and visible effect.
Het gemengde koor van vakbonden, verenigingen van ambachtslieden, gemeenten en alle andere betrokken partijen heeft een krachtige en hoorbare partij gezongen.

Synoniemen (Engels) voor "artisan":

artisan