"Artillery" in het Nederlands

EN

"Artillery" - vertaling Nederlands

EN

Artillery {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. leger
Artillery
Geef ons meer geschut.
Instead of the expected peace talks, Yeltsin again deploys heavy artillery against the civilian population one day after the elections.
In plaats van de verwachte vredesgesprekken zet Jeltsin een dag na de verkiezing weer zwaar geschut in tegen de burgerbevolking.
Such weapons are used more often than the heavy artillery of a nuclear aircraft carrier to bring down farmers, demonstrators and opponents.
Boeren, betogers of oppositieleden zijn vaker het slachtoffer van dergelijke wapens dan van het zware geschut van nucleaire vliegdekschepen.
There was an understrength company without artillery.
Er zat 'n heel zwakke compagnie, zonder artillerie,
I need artillery on previously established targets!
Ik heb artillerie nodig op eerder vastgestelde doelen!
I led thousands of men into battle with everything from horses and swords to artillery and tanks.
Ik heb duizenden geleid, met alles van paarden en zwaarden tot artillerie en tanks.

Voorbeeldzinnen voor "Artillery" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI led thousands of men into battle with everything from horses and swords to artillery and tanks.
Ik heb duizenden geleid, met alles van paarden en zwaarden tot artillerie en tanks.
EnglishThese troops have heavy-calibre machine guns, tanks and artillery, which they indeed use.
Deze troepen beschikken over zware machinegeweren, tanks en artillerie en maken hier ook gebruik van.
EnglishComputers were used for artillery first, then IRS.
Computers werden eerst voor het leger gebruikt, daarna voor de belastingdienst.
EnglishI need artillery to these coordinates: niner-3- 3- 0- 1
Ik heb artillerie nodig op de volgende coördinaten: negen-3-3-0-1
EnglishIt affects mines which are placed in advance, but not those fired by artillery.
Het heeft effect op de mijnen die van tevoren worden gelegd, maar niet op de mijnen die door artillerie zijn afgeschoten.
EnglishA mosque in northern Bosnia was destroyed by Serbian artillery and was used as a makeshift morgue.
Een moskee in noordelijk Bosnië werd verwoest door Servische artillerie en gebruikt als provisorisch lijkenhuis.
EnglishI need artillery on previously established targets!
Ik heb artillerie nodig op eerder vastgestelde doelen!
EnglishThere was an understrength company without artillery.
Er zat 'n heel zwakke compagnie, zonder artillerie,
EnglishOnce you do that, your artillery becomes accurate.
Van zodra je dat doet, wordt je artillerie nauwkeurig.
EnglishI'm gonna drop some artillery right on top of'em!
EnglishKeep moving the artillery forward!
EnglishKeep walking the artillery forward!
EnglishArtillery, concentrate on the center.
EnglishThey're using artillery on us!
EnglishThey're inside the artillery!
EnglishInstead of the expected peace talks, Yeltsin again deploys heavy artillery against the civilian population one day after the elections.
In plaats van de verwachte vredesgesprekken zet Jeltsin een dag na de verkiezing weer zwaar geschut in tegen de burgerbevolking.
EnglishIt's American artillery.
EnglishGive us some more artillery.
EnglishSuch weapons are used more often than the heavy artillery of a nuclear aircraft carrier to bring down farmers, demonstrators and opponents.
Boeren, betogers of oppositieleden zijn vaker het slachtoffer van dergelijke wapens dan van het zware geschut van nucleaire vliegdekschepen.
EnglishSweden has a large weapons industry producing such specialised weapons systems as military planes, submarines, robots and artillery.
De grote Zweedse wapenindustrie produceert zulke uiteenlopende wapensystemen als militaire vliegtuigen, onderzeeërs, geleide raketten en artillerie.