"artificial intelligence" in het Nederlands

EN

"artificial intelligence" - vertaling Nederlands

EN

artificial intelligence {zelfstandig naamwoord}

volume_up
artificial intelligence (ook: AI)
Je moet er kunstmatige intelligentie bij betrekken.
State-of-the-art artificial intelligence.
Super deluxe kunstmatige intelligentie.
In the question of consciousness and artificial intelligence, artificial intelligence has really, like the study of consciousness, gotten nowhere.
Nu de vraag over bewustzijn en kunstmatige intelligentie. ~~~ Kunstmatige intelligentie is, net als de studie van het bewustzijn, nog nergens geraakt.

Voorbeeldzinnen voor "artificial intelligence" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt would be artificial intelligence.
Je moet er kunstmatige intelligentie bij betrekken.
EnglishState-of-the-art artificial intelligence.
EnglishTargeted drugs, genetic modification, artificial intelligence, perhaps even implants into our brains, may change human beings themselves.
Gerichte geneesmiddelen, genetische modificatie, kunstmatige intelligentie, misschien zelfs implantaten in onze hersenen, kunnen de mens zelf veranderen.
EnglishIn the question of consciousness and artificial intelligence, artificial intelligence has really, like the study of consciousness, gotten nowhere.
Nu de vraag over bewustzijn en kunstmatige intelligentie. ~~~ Kunstmatige intelligentie is, net als de studie van het bewustzijn, nog nergens geraakt.
EnglishWith artificial intelligence, not only have they not created artificial intelligence, they haven't yet created artificial stupidity.
Wat kunstmatige intelligentie betreft, hebben ze niet alleen nog geen kunstmatige intelligentie gemaakt. ~~~ Ze zijn er nog niet eens in geslaagd kunstmatige domheid te maken.
EnglishThe machines´ artificial intelligence could be seen in every facet of man´s society...... including, eventually, the creation of new and better Al.
De kunstmatige intelligentie van de machines kon in elk facet van de menselijke maatschappij gezien worden... inclusief, uiteindelijk, de schepping van een nieuwe en betere Al.
EnglishAnd this is one of the most exciting projects that we're developing, which is a little character that's a spokesbot for friendly artificial intelligence, friendly machine intelligence.
Dit is één van de spannendste projecten die we ontwikkelen, een klein personage dat een woordvoerder-robot is voor vriendelijke kunstmatige intelligentie.
EnglishSo 20 years pass -- I am now a graduate student at MIT studying artificial intelligence, the year is 1997, and NASA has just landed the first robot on Mars.
Dus 20 jaren gaan voorbij -- Nu ben ik Mastersstudent aan het MIT waar ik kunstmatige intelligentie studeer. ~~~ Het is 1997, en NASA heeft zojuist de eerste robot op Mars doen landen.
EnglishIt looks around, searches for the ball, looks around, searches for the ball, and it tries to play a game of soccer, autonomously: artificial intelligence.
Hij kijkt rond, zoekt de bal, kijkt om zich heen, zoekt de bal en hij probeert een potje voetbal te spelen. ~~~ Autonoom: kunstmatige intelligentie. ~~~ Laten we eens kijken hoe het eraan toe gaat.
EnglishThe first six tracks here -- artificial intelligence, advanced computing technologies, biotechnology, nanotechnology -- are the different core areas of information technology.
De eerste zes studierichtingen hier, kunstmatige intelligentie, geavanceerde computertechnologie, biotechnolgie en nanotechnologie… zijn de verschillende kerngebieden van informatietechnologie.
EnglishYou can view it as a computing problem, an artificial intelligence problem: do you need to incorporate some sort of analog of happiness into a computer brain to make it work properly?
Je kunt het als een computerprobleem zien, een kunstmatige intelligentie probleem. ~~~ "Waarom dien je een soort analoog geluk in het computerbrein te implementeren om het goed te laten werken?

Synoniemen (Engels) voor "artificial intelligence":

artificial intelligence
English

Vergelijkbare vertalingen voor "artificial intelligence" in Nederlands

intelligence zelfstandig naamwoord
artificial bijvoeglijk naamwoord
artificial pacemaker zelfstandig naamwoord