"artifact" in het Nederlands

EN

"artifact" - vertaling Nederlands

EN

artifact {zelfstandig naamwoord}

volume_up
artifact
Everything we've described, every artifact or place, will be a specific representation, will have a specific character that can be linked to directly.
Alles wat we hebben beschreven, elk artefact of plaats, zal een specifieke voorstelling zijn, zal een specifiek karakter hebben, waaraan direct kan worden gekoppeld.

Voorbeeldzinnen voor "artifact" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYou can look in this computer-fabricated artifact, and he's got a double-stranded genome -- that's no good.
Hij heeft een dubbelstrengig genoom, daar hebben we niks aan.
EnglishBecause a word is like an archaeological artifact.
Want een woord is als een archeologisch object.
EnglishIf you don't know the provenance or the source of the artifact, it's not science, it's a pretty thing to look at.
Als je de herkomst of de bron van het object niet kent, is het geen wetenschap -- dan is het iets moois om naar te kijken.
EnglishI said, he relieved her of her artifact.
EnglishHe relieved her of her artifact.
EnglishI don't mean the software; I mean an ancient artifact that contains in the same text both a known text and an unknown text.
Ik heb het niet over de software maar over een oud voorwerp waarop dezelfde tekst staat in een bekende taal en een onbekende taal.
English" Artifact. " Look it up.
EnglishEverything we've described, every artifact or place, will be a specific representation, will have a specific character that can be linked to directly.
Alles wat we hebben beschreven, elk artefact of plaats, zal een specifieke voorstelling zijn, zal een specifiek karakter hebben, waaraan direct kan worden gekoppeld.

Synoniemen (Engels) voor "artifact":

artifact
English