EN

to articulate [articulated|articulated] {werkwoord}

volume_up
1. algemeen
But we too rarely articulate and defend and argue about those big moral questions in our politics.
Maar te zelden articuleren en verdedigen en debatteren we over deze grote morele vraagstukken in onze politiek.
2. taalkunde
But we too rarely articulate and defend and argue about those big moral questions in our politics.
Maar te zelden articuleren en verdedigen en debatteren we over deze grote morele vraagstukken in onze politiek.

Voorbeeldzinnen voor "to articulate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFor several days now, we have enjoyed brilliant and articulate speakers here at TED.
We genieten nu al enkele dagen van briljante en welbespraakte TED-sprekers.
EnglishMy aunt, an incredibly articulate and brilliant woman, was widowed early.
Mijn tante, een ongelooflijk mondige en briljante vrouw werd vroeg weduwe.
EnglishWe can articulate the values and objectives that underpin the Union.
We kunnen nu de waarden en doelstellingen die ten grondslag liggen aan de Unie uitdragen.
EnglishIn a free society, if that is how people feel, they must be allowed to articulate their opinions.
In een vrije maatschappij moeten mensen de gelegenheid krijgen om hun mening te uiten.
EnglishSo the most important thing is to get people to articulate their models.
Het belangrijkste is dat mensen hun modellen duidelijk uitwerken.
EnglishThey certainly are communicated in this House and he does it in a most articulate fashion.
Hij heeft dit op welbespraakte wijze gedaan en de boodschap zal zeker overkomen bij dit Parlement.
EnglishBut we too rarely articulate and defend and argue about those big moral questions in our politics.
Maar te zelden articuleren en verdedigen en debatteren we over deze grote morele vraagstukken in onze politiek.
EnglishBut his -- well, the only way I can articulate how it felt was that it precipitated my medical decline.
Maar hij -- de enige manier waarop ik kan zeggen hoe het voelde is dat het mijn medische aftakeling versnelde.
EnglishDemocracy requires parties to provide choice to the electorate and to articulate the views of voters.
De democratie vereist dat partijen het electoraat een keuze bieden en dat ze de opvattingen van kiezers verwoorden.
EnglishThis is the message I would like to articulate: the Romanian authorities must put a stop to this action.
Dit is de boodschap die ik wil verwoorden: de Roemeense autoriteiten moeten een einde maken aan dergelijke acties.
EnglishAnd this student, probably the first time using it, but she can articulate it many different ways.
Deze studente, die hem waarschijnlijk voor de eerste keer gebruikt, kan hem op veel verschillende manieren laten draaien.
EnglishMr Malerba, Mr Desama, as rapporteur, and also Mrs McNally have all addressed the problem in a very articulate way.
De collega's Malerba en Desama als rapporteurs en mevrouw McNally hebben dat al heel duidelijk beschreven.
EnglishThe most determined supporters of the US vision are European, as are its most articulate opponents.
De meest overtuigde steun voor de Amerikaanse visie komt uit Europa, maar de meest uitgesproken tegenstanders zijn ook Europees.
EnglishFaced with the scepticism that has been expressed, we also need to articulate clearly what we are voting on this week.
Gezien de scepsis die heeft rondgewaard, moeten wij duidelijk stellen waarover wij deze week eigenlijk stemmen.
EnglishSo it needed a very articulate front paw.
Dus had hij een duidelijk gelede voorpoot nodig.
EnglishThat child was very articulate and showed us and even dealt with the things he couldn't do automatically with that manual.
EnglishThrough my work I'm trying to articulate that humans are not separate from nature and that everything is interconnected.
Door mijn werk probeer ik te over te brengen dat de mens niet los staat van de natuur, dat alles met elkaar verbonden is.
EnglishI think we will need to articulate our works around these two lines of action: transparency and protection of privacy.
Naar mijn mening moeten we onze werkzaamheden rond deze twee grote lijnen concentreren: transparantie en de bescherming van het privé-leven.
EnglishIs it that I articulate very well?
EnglishIn my view, articulate consumers should not have to resort to websites in America but should also be able to access this information in Europe.
Ik vind dat een mondige consument niet naar het Amerikaanse web hoeft te gaan maar ook in Europa de informatie zou moeten krijgen.

Synoniemen (Engels) voor "articulately":

articulately
English
articulateness
articulation