EN

articles {meervoud}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "articles" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat is why I congratulate myself on the agreement reached on Articles 16 and 18.
Daarom ben ik opgetogen over het akkoord dat over artikel 16 en 18 is bereikt.
EnglishMr Posselt, there is no express provision in the articles of the Rules of Procedure.
Mijnheer Posselt, daar hebben wij in het Reglement geen specifieke bepaling voor.
EnglishOnly a few articles are concerned with the positive aspect of freedom of movement.
Slechts enkele artikelen gaan over de positieve kant, het vrije verkeer van personen.
EnglishWe will make sure it corresponds with the correct articles in the draft treaty.
Wij zullen voor overeenstemming met de juiste artikelen van het ontwerpverdrag zorgen.
EnglishA number of other articles have also been published along the same lines.
Er zijn nog meer artikelen gepubliceerd waarin iets soortgelijks beweerd wordt.
EnglishThe measures which must be taken are well and truly enshrined in Articles 7 and 8.
In de artikelen 7 en 8 is duidelijk bepaald welke maatregelen moeten worden getroffen.
English'The following Articles 1-5 shall apply by way of a transitional arrangement '.
"... gelden als overgangsregeling de volgende artikelen 1 tot en met 5 ".
EnglishWe've got two million total articles across many, many different languages.
We beschikken in totaal over twee miljoen artikels in heel veel verschillende talen.
EnglishAnd it is true that we did have to lock the articles on a couple of occasions.
Het is waar dat we de artikels op bepaalde momenten moesten vergrendelen.
EnglishThe amended Directive 64/ 432 is based on Articles 37 and 152 of the Treaty.
De gewijzigde richtlijn 64/432 is gebaseerd op de artikelen 37 en 152 van het Verdrag.
EnglishThis should, however, be done in line with Articles 88 and 89 of the Treaty.
Dit moet dan wel gebeuren in overeenstemming met de artikelen 88 en 89 van het Verdrag.
EnglishA notable example is, indeed, that of Articles 9 and 96 of the Cotonou Agreement.
Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de artikelen 9 en 96 van de Overeenkomst van Cotonou.
EnglishArticles 11 to 14 and Article 17 shall apply to members of the Commission.
De artikelen 11 tot en met 14 en 17 zijn van toepassing op de leden van de Commissie.
EnglishThere are 448 reasons for it, all of which are in the Treaty as articles.
Daar zijn 448 redenen voor, die allemaal als artikelen in het Verdrag staan.
EnglishWhen it comes down to it, Articles 6 and 7 of the Treaty are not enough.
Artikel 6 en 7 van het Verdrag zijn, als het erop aankomt, namelijk niet toereikend.
EnglishThe question of data protection is addressed in Articles 10 and 13 of the report.
In de paragrafen 10 en 13 van het verslag wordt over de bescherming van gegevens gesproken.
Englishcontribute to the advisory functions referred to in Articles 4 and 25(1).
verleent medewerking aan de adviesfuncties bedoeld in artikel 4 en artikel 25, lid 1.
EnglishI want briefly to comment on the two sensitive articles, namely Articles 18 and 25.
Ik wens even in te gaan op de artikelen 18 en 25, die gevoelig liggen.
EnglishArticles 6, 9 and 13 represent an improvement on employees ' rights.
De artikelen 6, 9 en 13 zijn een verbetering op het punt van de werknemersrechten.
EnglishIn that case Articles 5 to 9 shall be renumbered in consequence.2.
In dat geval worden de artikelen 5 tot en met 9 dienovereenkomstig hernummerd.2.

Synoniemen (Engels) voor "article":

article
English