"Arthur" in het Nederlands

EN

"Arthur" - vertaling Nederlands

NL
NL

"Arthur" - vertaling Engels

EN
volume_up
Arthur Wellesley {eigenn.}
EN

Arthur {eigennaam}

volume_up
Arthur
And Arthur was looking at this old book, and he said, "Well, that was wrong.
Arthur keek naar dit oude boek, en hij zei, nou, dat was verkeerd.
Arthur Andersen also had a good reputation until that business was struck by disaster.
Ook Arthur Andersen had een goede naam, totdat dit bedrijf werd geconfronteerd met een ramp.
Arthur) they're inseparable, they are one.
Het is zoals het land en de koning in "Arthur": ze zijn onscheidbaar, ze zijn één.
NL

Arthur {eigennaam}

volume_up
Arthur
Arthur keek naar dit oude boek, en hij zei, nou, dat was verkeerd.
And Arthur was looking at this old book, and he said, "Well, that was wrong.
Ook Arthur Andersen had een goede naam, totdat dit bedrijf werd geconfronteerd met een ramp.
Arthur Andersen also had a good reputation until that business was struck by disaster.
Het is zoals het land en de koning in "Arthur": ze zijn onscheidbaar, ze zijn één.
Arthur) they're inseparable, they are one.

Voorbeeldzinnen voor "Arthur" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd Arthur was looking at this old book, and he said, "Well, that was wrong.
Arthur keek naar dit oude boek, en hij zei, nou, dat was verkeerd.
EnglishArthur Andersen also had a good reputation until that business was struck by disaster.
Ook Arthur Andersen had een goede naam, totdat dit bedrijf werd geconfronteerd met een ramp.
EnglishAnd so, we -- Scott created this wonderful tribute to Arthur Ganson.
En Scott heeft dit eerbetoon gemaakt voor Arthur Ganson.
EnglishShe takes him to Arthur Murray for ballroom dancing lessons.
Ze neemt hem mee naar Arthur Murray om ballroomdansen te leren.
EnglishArthur) they're inseparable, they are one.
Het is zoals het land en de koning in "Arthur": ze zijn onscheidbaar, ze zijn één.
EnglishThat's Arthur Leipzig's original photograph I loved.
Dat is Arthur Leipzig's originele foto waar ik gek op was.
EnglishThere's a King Arthur element to the storyline, okay.
Nummer 1: Jij kiest de steen niet, de steen kiest jou.
EnglishThe famous American writer Arthur Miller once said that in the 30s the word Spain was an explosion.
De beroemde Amerikaanse schrijver Arthur Miller heeft ooit gezegd: " In de jaren dertig was het woord Spanje een explosie.
EnglishThe Enron case put an end to Arthur Andersen and only four of the so-called big five were left.
Door de zaak-Enron is Arthur Anderson van het toneel verdwenen en zijn er van de zogenoemde u201Cgrote vijfu201D nog maar vier over.
EnglishYou know, it's Arthur Clarke's law that any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
Je weet wel, het is Arthur Clarke's wet, dat elke voldoende geavanceerde technologie niet te onderscheiden is van magie.
EnglishYou know, Arthur Rubinstein, the pianist, used to say that, "Anywhere in the world, people that have the flu, they go to the doctor.
Art Rubinstein, de pianist, zei altijd: "Overal ter wereld gaan mensen die griep hebben naar de dokter.
EnglishS. forces led by General Douglas MacArthur.
Communistische troepen zijn uit Seoul, Korea verdreven... door het Amerikaanse leger onder leiding van Generaal Douglas MacArthur.
EnglishAnd there's this great novel that Arthur Clarke wrote twice, called "Against the Fall of Night" and "The City and the Stars."
Er is de grote roman die Arthur Clarke twee keer schreef, "Against the Fall of Night" en "The City and the Stars".
EnglishSo the Koran in English is a kind of shadow of itself, or as Arthur Arberry called his version, "an interpretation."
De Koran is in het Engels dus als een schaduw van zichzelf, of, zoals Arthur Arberry zijn versie noemde, "een interpretatie".
EnglishI got an interesting phone call once from Columbo, from the late Arthur C.
Ik kreeg ooit een interessant telefoontje uit Columbo van wijlen Arthur C. Clarke, die zei: "Ik wil zien wat er gaande is."
EnglishBF: ... without a MacArthur grant.
EnglishLord Arthur, where is my brother?
EnglishThe twins are Arthur and Dash
EnglishIt is that point that I think was so crucial at the time of King Arthur and is going to be crucial not just in the future but now.
Dat was, denk ik, nu juist zo cruciaal in de tijd van koning Arthur, en datzelfde wordt niet alleen in de toekomst maar ook nu cruciaal.
EnglishWasn't Port Arthur, no.

Synoniemen (Engels) voor "Arthur":

Arthur
Arthur Schopenhauer
Arthur Wellesley
King Arthur
English