"artery" in het Nederlands

EN

"artery" - vertaling Nederlands

EN

artery {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. anatomie
This is actually the artery that goes from your neck to your brain.
Dit is de slagader die van je nek naar je hersenen gaat.
It's the femoral artery, but I can't see it.
Het is de slagader, maar ik kan hem niet zien.
The Danube in my view must become a symbol of our unity rather than a blocked artery in the body of Europe.
Naar mijn mening moet de Donau het symbool van onze eenheid worden, in plaats van een verstopte slagader in het lichaam van Europa.

Voorbeeldzinnen voor "artery" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt's your major artery, and it was severed, so my blood was gurgling out of my mouth.
Dat is je hoofdslagader, en deze was doorgesneden, dus gulpte het bloed uit mijn mond.
EnglishA doctor from Brazil said he had never seen anyone survive a carotid artery rupture.
Een dokter uit Brazilië zei dat hij nog nooit een overlever van een halsslagaderbreuk had gezien.
EnglishAnd on the right you actually see a carotid artery that was engineered.
Rechts zie je daadwerkelijk een gefabriceerde halsslagader.
EnglishThis is actually the artery that goes from your neck to your brain.
Dit is de slagader die van je nek naar je hersenen gaat.
EnglishIt's the femoral artery, but I can't see it.
EnglishAnd before I left the hospital, after a year of being hospitalized, I had seven ruptures of my carotid artery.
Voor ik het ziekenhuis verliet, na een jaar in het ziekenhuis, had ik zeven breuken van mijn halsslagader achter de rug.
EnglishThe Danube in my view must become a symbol of our unity rather than a blocked artery in the body of Europe.
Naar mijn mening moet de Donau het symbool van onze eenheid worden, in plaats van een verstopte slagader in het lichaam van Europa.
EnglishMy carotid artery had ruptured.
EnglishBecause if it is so, it strikes me as a little like trying to repair a severed artery with a band aid: too little too late.
Als dat zo is, lijkt het me namelijk eerder zoiets als proberen een slagaderlijke bloeding te stoppen met behulp van een wondpleister: het is niet genoeg en het komt te laat.
EnglishI memorized in my anatomy class the origins and exertions of every muscle, every branch of every artery that came off the aorta, differential diagnoses obscure and common.
In mijn anatomielessen leerde ik de origo en insertie van elke spier, elke tak van elke slagader die van de aorta kwam, obscure en algemene differentiële diagnosen.

Synoniemen (Engels) voor "artery":

artery
coronary artery