"Artemis" in het Nederlands

EN

"Artemis" - vertaling Nederlands

NL
NL

"Artemis" - vertaling Engels

EN

Artemis {eigennaam}

volume_up
1. mythologie
Artemis
volume_up
Artemis {eigenn.} (mythologie)
I would insist that Operation Artemis is going to be a difficult one.
Nogmaals, ARTEMIS wordt geen eenvoudige operatie.
Finally, a very brief reference to Operation Artemis.
Tot slot nog een korte opmerking over operatie Artemis.
tempel van Artemis in Efeze
NL

Artemis {eigennaam}

volume_up
1. mythologie
Artemis
2. "mythologie", mythologie
Artemis
Nogmaals, ARTEMIS wordt geen eenvoudige operatie.
I would insist that Operation Artemis is going to be a difficult one.
Tot slot nog een korte opmerking over operatie Artemis.
Finally, a very brief reference to Operation Artemis.
temple of Artemis

Voorbeeldzinnen voor "Artemis" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI would insist that Operation Artemis is going to be a difficult one.
Nogmaals, ARTEMIS wordt geen eenvoudige operatie.
EnglishFinally, a very brief reference to Operation Artemis.
Tot slot nog een korte opmerking over operatie Artemis.
Englishtemple of Artemis
EnglishLet us not forget that this is the second intervention under the ‘ EU ' umbrella in the country, following 'Artemis’, with French troops, in 2003.
We mogen niet vergeten dat dit na u201CArtemisu201D, een operatie met Franse troepen in 2003, al de tweede interventie onder aegide van de EU is.
EnglishWe also discussed how best to build on the successful deployment in 2003 of Operation Artemis in the Democratic Republic of the Congo.
Wij hebben tevens gesproken over wat het meest geschikte vervolg zou zijn op de geslaagde uitvoering in 2003 van operatie Artemis in de Democratische Republiek Congo.
EnglishWith an initial 7 000 troops, the operation is manifestly bigger than the European Union ’ s previous operations, such as Concordia in Macedonia and Artemis in the Congo.
De operatie is met aanvankelijk zevenduizend militairen aanzienlijk groter dan eerdere operaties van de Europese Unie zoals Concordia in Macedonië en Artemis in Congo.
EnglishA study was therefore carried out by the Technical University at Graz, which, it might be mentioned, also does work for the Commission as part of the Artemis programme.
Daarom werd er een studie opgezet, en deze studie werd door de Technische Universiteit van Graz uitgevoerd, die overigens meewerkt aan het project Artemis in opdracht van de Commissie.

Synoniemen (Engels) voor "Artemis":

Artemis
English