"art-trade" in het Nederlands

EN

"art-trade" - vertaling Nederlands

EN

art-trade {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Fourthly, the tax could change the nature of competition in the art trade.
Ten vierde: dit recht zou de concurrentie in de kunsthandel kunnen veranderen.
Moreover, it is exceptionally difficult to check whether the art trade keeps to this resale right.
Bovendien is het buitengewoon moeilijk te controleren of de kunsthandel zich hieraan houdt.
The point about the art trade is that it disseminates aesthetic values and aesthetic messages.
In de kunsthandel gaat het met name om de verspreiding van esthetische waarden en esthetische boodschappen.

Voorbeeldzinnen voor "art-trade" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFourthly, the tax could change the nature of competition in the art trade.
Ten vierde: dit recht zou de concurrentie in de kunsthandel kunnen veranderen.
EnglishEven the majority of those in the art trade want to see common resale rights.
Ook de meeste kunsthandelaars willen een gemeenschappelijk volgrecht.
EnglishMoreover, it is exceptionally difficult to check whether the art trade keeps to this resale right.
Bovendien is het buitengewoon moeilijk te controleren of de kunsthandel zich hieraan houdt.
EnglishThe point about the art trade is that it disseminates aesthetic values and aesthetic messages.
In de kunsthandel gaat het met name om de verspreiding van esthetische waarden en esthetische boodschappen.
EnglishWould you not agree with me that the trade in art between private persons will experience a dramatic upsurge?
Denkt u ook niet dat de handel in kunstwerken tussen privépersonen met sprongen omhoog zal gaan?
EnglishThe Commission and the rapporteur have failed to recognise that the art trade is a global business and would be better regulated by an international agreement.
De Commissie en de rapporteur zijn voorbijgegaan aan het feit dat de kunsthandel een wereldhandel is die veel beter door een internationale overeenkomst geregeld kan worden.

Vergelijkbare vertalingen voor "art-trade" in Nederlands

art zelfstandig naamwoord
trade zelfstandig naamwoord
to trade werkwoord
art of living zelfstandig naamwoord
free trade zelfstandig naamwoord
art theft zelfstandig naamwoord
art of painting zelfstandig naamwoord
barter trade zelfstandig naamwoord