"arrow" in het Nederlands

EN

"arrow" - vertaling Nederlands

EN

arrow {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Being such a straight arrow for so damn many years without it catching up with you
Je bent een rechte pijl voor zo vervloekt vele jaren zonder dat het u inhaalt
Remember, life itself depends on the arrow of time.
Vergeet niet dat het leven zelf afhankelijk is van de pijl van de tijd.
Poison arrow frogs, black flies, bullet ants.
Giftige pijl kikkers, zwarte vliegen, kogelmieren.
arrow (ook: sprout)

Voorbeeldzinnen voor "arrow" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBeing such a straight arrow for so damn many years without it catching up with you
Je bent een rechte pijl voor zo vervloekt vele jaren zonder dat het u inhaalt
EnglishBut on my left retina there is a bump, which is marked there by the red arrow.
Maar op mijn linkernetvlies is er een bobbel, aangeduid met een rode pijl.
EnglishOn the computer, when you move your mouse, that arrow moves around.
Als je op de computer je muis beweegt, beweegt het pijltje.
EnglishTrying to have it fly straight is like trying to shoot an arrow with the feathered end forward.
Hem normaal te laten vliegen is als proberen om een pijl te schieten met het gevederde eind naar voren.
EnglishRemember, life itself depends on the arrow of time.
Vergeet niet dat het leven zelf afhankelijk is van de pijl van de tijd.
EnglishNow on the left you can see the hand -- that's the big arrow -- and the penis on the right.
EnglishThere's a ridge right in the middle of the picture, up above where that arrow comes in, that shows you that a little bit.
Er is een heuvelrug in het midden van de foto, tot boven de plaats waar die pijl komt.
EnglishSo far so good – but then comes the poison arrow.
Tot zover is alles uitstekend, maar dan komt het venijn.
EnglishWhat do you see the color that top arrow is pointing to?
Naar welke kleur ziet u de bovenste pijl wijzen?
EnglishPoison arrow frogs, black flies, bullet ants.
Giftige pijl kikkers, zwarte vliegen, kogelmieren.
EnglishSheila Patek: And so if we just take that one frame, what you can actually see there at the end of that yellow arrow is a vapor bubble.
Sheila Patek: En als we dat ene beeld nemen, kun je aan het eind van die gele pijl een luchtbel zien.
EnglishThat's what that arrow means.
EnglishBroken arrow confirmed.
EnglishThis insight that entropy increases, by the way, is what's behind what we call the arrow of time, the difference between the past and the future.
Dit inzicht dat de entropie toeneemt, is overigens wat er achter het idee van 'de pijl van de tijd' zit. ~~~ Het verschil tussen verleden en toekomst.
EnglishAnd the red arrow represents the point where Queensland actually said, "Yes, this is where we're going to give all police officers across the entire state access to O.C. spray."
De rode pijl staat voor het punt waar Queensland zei: "We gaan alle politieambtenaren in de hele staat toegang tot O.C.-spray geven."
EnglishThe arrow of time cannot be completely understood until the mystery of the beginnings of the history of the universe are reduced still further from speculation to understanding."
De pijl van de tijd kan niet volledig worden begrepen voordat het mysterie van het begin van de geschiedenis van het heelal beter wordt begrepen."
EnglishMy son designed a rocket that became stable, a golf ball rocket -- I thought it was quite an interesting experiment in the principles of rocket science -- and it flies straight as an arrow.
Mijn zoon ontwikkelde een stabiele raket -- een golfbal raket. ~~~ Ik vond het best wel een interessant experiment in de principes van raketbouw, en hij vliegt recht als een pijl.
EnglishAnd a testament to this is the thing that most amazes me, most impresses me, and most uplifts me, which is that there is a moral dimension to history; there is a moral arrow.
Een bewijs hiervan is het ding dat me het meeste verbaast, het meeste indruk op me maakt en waar ik het meest blij om ben. ~~~ De geschiedenis heeft een morele dimensie. ~~~ Er is een morele pijl.

Synoniemen (Engels) voor "arrow":

arrow
English