EN

arrogant {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
It is highly insulting and arrogant of you to be treating the House in this manner!
Dat u het Parlement op deze manier behandelt, is beledigend en arrogant.
Intellectual narrow-mindedness makes human beings petty and arrogant.
Intellectuele bekrompenheid maakt mensen klein en arrogant.
We must not be so arrogant as to imply that Europe has nothing to learn from others.
Wij moeten niet zo arrogant zijn te denken dat Europa niets van anderen kan leren.
arrogant (ook: imperious)
Hij reageerde buitengewoon aanmatigend en geërgerd.
On the other hand, in other places the report would have benefited from being less arrogant.
Aan de andere kant zou het goed geweest zijn als het verslag op andere plaatsen juist minder aanmatigend was geweest.
arrogant
arrogant (ook: snooty)
arrogant (ook: immodest)
arrogant
NL

arrogant {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Dat u het Parlement op deze manier behandelt, is beledigend en arrogant.
It is highly insulting and arrogant of you to be treating the House in this manner!
Intellectuele bekrompenheid maakt mensen klein en arrogant.
Intellectual narrow-mindedness makes human beings petty and arrogant.
Wij moeten niet zo arrogant zijn te denken dat Europa niets van anderen kan leren.
We must not be so arrogant as to imply that Europe has nothing to learn from others.
arrogant
volume_up
snotty {bn.} [spreek.] (of person)
arrogant (ook: verwaand, trots)
volume_up
chesty {bn.} [Am. Eng.]
arrogant
Dat mag wat arrogant klinken, voor de één te agressief, voor de ander te optimistisch.
That may sound presumptuous, too aggressive for some, too optimistic for others.

Voorbeeldzinnen voor "arrogant" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWith the greatest of respect, it would be arrogant on our part not to do so.
Met alle respect, maar het zou van arrogantie getuigen als wij dat niet deden.
EnglishWe must not be so arrogant as to imply that Europe has nothing to learn from others.
Wij moeten niet zo arrogant zijn te denken dat Europa niets van anderen kan leren.
EnglishIt is highly insulting and arrogant of you to be treating the House in this manner!
Dat u het Parlement op deze manier behandelt, is beledigend en arrogant.
EnglishMy ignorant, arrogant coarseness, my secret pride, my turning away.
Ik betoonde me een domme, arrogante lomperik, een verwaande kwast die haar ontkende.
EnglishWhat can justify this sudden, unilateral, arrogant and cynical policy?
Wat rechtvaardigt zo'n plotseling, zo'n eenzijdig, zo'n hooghartig, zo'n cynisch beleid?
EnglishThis is an arrogant and disparaging way to treat the customs and practices of other countries.
Dat is arrogant ten opzichte van de zeden en gewoonten in andere landen.
EnglishI believe that such an attitude is certainly not an arrogant one.
Ik denk dat een dergelijke houding zeker geen arrogante houding is.
EnglishWill we be so arrogant as to believe that we do not need to have a relationship with national parliaments?
Zijn we zo arrogant om te denken dat we geen contacten met ze hoeven te onderhouden?
EnglishIntellectual narrow-mindedness makes human beings petty and arrogant.
Intellectuele bekrompenheid maakt mensen klein en arrogant.
EnglishI find this lack of action arrogant and it will not be accepted by many citizens.
Ik vind dit gebrek aan initiatief getuigen van een arrogantie die door veel burgers niet zal worden geaccepteerd.
EnglishSo let us not be so arrogant and blinkered in our judgment!
Laten we toch niet zo arrogant zijn en zo eenzijdig in ons oordeel!
EnglishIt is disgraceful and embarrassing for the Commission to take such an arrogant and patronizing attitude.
Het is schandalig en pijnlijk dat de Commissie zo'n arrogante en paternalistische houding aanneemt.
EnglishHow can that not be seen as an arrogant way to behave?
Deze werkwijze kan alleen maar als arrogant betiteld worden.
EnglishOn the other hand, in other places the report would have benefited from being less arrogant.
Aan de andere kant zou het goed geweest zijn als het verslag op andere plaatsen juist minder aanmatigend was geweest.
EnglishYesterday's speech by George Bush was once again extremely arrogant and without any real foundation.
Het betoog dat de heer Bush gisteren gehouden heeft was opnieuw uiterst arrogant en volkomen ongerechtvaardigd.
EnglishWe run the risk of either being arrogant towards those who have demonstrated quite properly, or instead being …
Of wij komen arrogant over tegen degenen die terecht gedemonstreerd hebben, of wij zijn daarentegen...
EnglishI do not know whether Mr Juncker was being naive or arrogant, but last week he counted the cost of it.
Ik weet niet of de heer Juncker naïef was of arrogant, maar afgelopen week heeft hij zijn standpunt moeten herzien.
EnglishIt's arrogant in the sense that we think that we are best, and therefore we have the universal measure.
Het is arrogant in de zin dat we denken dat we de besten zijn, en we daarom over de universele maatstaf beschikken.
EnglishIt was extremely arrogant, to say the least.
Deze houding was op zijn minst gezegd bijzonder arrogant.
EnglishThe European Parliament should not, and must not, be arrogant or paternal towards the national parliaments.
Het Europees Parlement kan en mag zich niet arrogant of paternalistisch opstellen jegens de nationale parlementen.

Synoniemen (Engels) voor "arrogant":

arrogant
arrogance