EN

arrogance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Not with arrogance and imperialism, however, please!
Maar dat soort dingen krijg je niet voor elkaar met arrogantie en imperialisme.
The Commission's neo-liberal arrogance is scaring to any democrat.
De neoliberale arrogantie van de Commissie jaagt iedere democraat schrik aan.
I was quite alarmed at the arrogance and ignorance shown by the Americans.
De arrogantie en onwetendheid die de Amerikanen aan de dag legden, beangstigde mij enigszins.
It is not presumptuousness, it is not arrogance, it is an absolute necessity!
Dat is geen aanmatiging of superioriteitsgevoel maar een dringende noodzaak.
I believe I may say without any arrogance but with a certain pride that it was my group that kept pointing out that we need both: the offer of talks and the threat of force.
Ik meen zonder aanmatiging maar toch met enige trots te mogen zeggen dat mijn fractie altijd heeft gezegd dat wij zowel op onderhandelingen moesten aandringen als met geweld moesten dreigen.

Voorbeeldzinnen voor "arrogance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis morning, however, we have come across a further quality of yours: arrogance.
Vanochtend hebben wij echter een nieuwe eigenschap in u ontdekt: arrogantie.
EnglishOnly a clear 'no ' or 'never ' will do in the face of so much blind European arrogance.
Tegen zoveel blinde Europese arrogantie past alleen een duidelijk neen en nooit.
EnglishIt is not presumptuousness, it is not arrogance, it is an absolute necessity!
Dat is geen aanmatiging of superioriteitsgevoel maar een dringende noodzaak.
EnglishIn the meantime Britain continues to treat the Community with arrogance and contempt.
Ondertussen blijft Groot-Brittannië de Gemeenschap arrogant en minachtend behandelen.
EnglishWe must make it clear to them that there is no place here for arrogance.
Wij moeten onze kinderen duidelijk maken dat eigendunk hier niet op zijn plaats is.
EnglishThe Commission's neo-liberal arrogance is scaring to any democrat.
De neoliberale arrogantie van de Commissie jaagt iedere democraat schrik aan.
EnglishI was quite alarmed at the arrogance and ignorance shown by the Americans.
De arrogantie en onwetendheid die de Amerikanen aan de dag legden, beangstigde mij enigszins.
EnglishWhen I started Parikrma I began with a great deal of arrogance of transforming the world.
Toen ik Parikrma startte, begon ik met een grote arrogantie om de wereld te transformeren.
EnglishOne has only to read about the latest victim of the arrogance of power.
Je hoeft alleen maar te lezen over het laatste slachtoffer van de arrogantie van de macht.
EnglishAlthough often suspected of arrogance, the Commission has managed to come down off its pedestal.
De Commissie is vaak arrogantie verweten, maar komt nu van haar voetstuk af.
EnglishI therefore regret the arrogance shown by Mrs Cresson on this matter.
Ik betreur dan ook de arrogante houding van mevrouw Cresson in dezen.
EnglishHow can French and Dutch voters be expected to accept such arrogance.
Hoe kan van Franse en Nederlandse kiezers worden verwacht dat zij zulke arrogantie tolereren?
EnglishThis week in the Spanish Parliament we witnessed the Spanish Government's arrogance.
Deze week zijn we in het Spaanse parlement getuige geweest van de arrogantie van de Spaanse regering.
EnglishThe mighty, through their arrogance, invariably sow the seeds of their own downfall.
Door arrogantie graaft de heerser steeds zijn eigen graf!
EnglishHe who seeks self-expression shall fall into the pit of arrogance.
Hij die zelf-expressie zoekt, zal in de put van arrogantie vallen.
EnglishNot with arrogance and imperialism, however, please!
Maar dat soort dingen krijg je niet voor elkaar met arrogantie en imperialisme.
EnglishIt shows amazing arrogance towards Europe ’ s voters.
Deze oproep geeft blijkt van een ontstellende arrogantie tegenover de Europese kiezers.
EnglishIn this Assembly and the Joint Assembly we too often see European arrogance going mad.
In deze Vergadering en in de Paritaire Vergadering zien we maar al te vaak hoe de Europese arrogantie doorslaat.
EnglishWe must react, because impunity encourages arrogance.
Onze reactie is nodig, want straffeloosheid versterkt de arrogantie.
EnglishNever in thirty years has there been such violation of the law, such cynicism, such arrogance.
Een dergelijke schending van het recht, zo'n cynisme, zo'n arrogantie hebben wij in geen dertig jaar gezien.

Synoniemen (Engels) voor "arrogance":

arrogance
arrogant