"arrest warrant" in het Nederlands

EN

"arrest warrant" - vertaling Nederlands

EN

arrest warrant {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
arrest warrant (ook: warrant)
I have strongly defended the European search and arrest warrant in this House.
Ik heb het Europees opsporings- en aanhoudingsbevel hier krachtig verdedigd.
The report reveals major problems in implementing the arrest warrant.
In het verslag wordt gewezen op grote problemen bij de implementatie van het aanhoudingsbevel.
That is why we all need to help to strengthen the European arrest warrant.
Daarom moeten we allemaal bijdragen aan het versterken van het Europees aanhoudingsbevel.
2. juridisch
arrest warrant
There are similar guarantees for the European arrest warrant.
Voor het Europees arrestatiebevel bestaan soortgelijke waarborgen.
That was the essence of the discussion on the European arrest warrant.
Dat was de kern van de discussie rondom het Europees arrestatiebevel.
Mr Bossi went on to say that the European arrest warrant is a crime in itself ’.
Hij gaat verder: u201CHet Europees arrestatiebevel is op zichzelf al een misdaadu201D.

Voorbeeldzinnen voor "arrest warrant" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI was asked very particularly by Mr Schulz about the European arrest warrant.
Mij werd gevraagd naar het Europees arrestatiebevel, met name door de heer Schulz.
EnglishThe same applies to the second proposal, relating to the European arrest warrant.
Dat geldt ook voor het tweede voorstel inzake het Europees arrestatiebevel.
EnglishI have strongly defended the European search and arrest warrant in this House.
Ik heb het Europees opsporings- en aanhoudingsbevel hier krachtig verdedigd.
EnglishMr Bossi went on to say that the European arrest warrant is a crime in itself ’.
Hij gaat verder: u201CHet Europees arrestatiebevel is op zichzelf al een misdaadu201D.
EnglishThree years after the arrest warrant was adopted, the situation remains unchanged.
Drie jaar na de aanname van het arrestatiebevel is de situatie onveranderd.
EnglishBecause if we want to implement Tampere, we need the European arrest warrant.
Als we Tampere willen omzetten, hebben we immers dat Europees arrestatiebevel nodig.
EnglishMr President, the European arrest warrant was saved in the nick of time.
Mijnheer de Voorzitter, het Europese arrestatiebevel is op het nippertje gered.
EnglishHowever, I would like to speak with particular reference to the European arrest warrant.
Ik wil het echter in het bijzonder hebben over het Europees arrestatiebevel.
EnglishI understand that the European Arrest Warrant has been implemented by eight Member States.
Het Europees arrestatiebevel wordt nu door acht lidstaten ten uitvoer gelegd.
EnglishI will repeat that quotation: ‘ The European arrest warrant is a crime in itself.
Ik citeer dat nog een keer: u201CHet Europees arrestatiebevel is op zichzelf al een misdaad.
EnglishThat is why we all need to help to strengthen the European arrest warrant.
Daarom moeten we allemaal bijdragen aan het versterken van het Europees aanhoudingsbevel.
EnglishAs things stand, the European arrest warrant has not yet been ratified by my country.
Het Europees arrestatiebevel is nog niet door mijn land geratificeerd.
EnglishThat, too, must be part of the procedure under the European Arrest Warrant.
Ook dit moet deel uitmaken van de procedure in het kader van het Europees aanhoudingsbevel.
EnglishI do not share Mr Bot's enthusiasm for the European arrest warrant, for example.
Ik ben bijvoorbeeld bepaald niet zo enthousiast als de heer Bot over het Europese arrestatiebevel.
EnglishWe are in favour of a European arrest warrant, but only when this condition has been met.
Wij zijn vóór een Europees Arrestatiebevel, maar pas nadat aan deze voorwaarde is voldaan.
EnglishOne Member State is threatening to block progress towards a European arrest warrant.
Eén lidstaat dreigt de voortgang van de invoering van een Europees arrestatiebevel te blokkeren.
EnglishOn the European arrest warrant I would endorse what Mr MacCormick has said.
Wat betreft het Europees arrestatiebevel wil ik bevestigen wat de heer MacCormick heeft gezegd.
EnglishIt certainly reveals potential flaws in the European arrest warrant.
In ieder geval legt zij mogelijke zwakke plekken van het Europees arrestatiebevel bloot.
EnglishThat was the essence of the discussion on the European arrest warrant.
Dat was de kern van de discussie rondom het Europees arrestatiebevel.
EnglishThe European arrest warrant: what a great result for liberal Europe!
Europees arrestatiebevel: een mooi resultaat van het liberale Europa!

Synoniemen (Engels) voor "arrest warrant":

arrest warrant

Vergelijkbare vertalingen voor "arrest warrant" in Nederlands

arrest zelfstandig naamwoord
warrant zelfstandig naamwoord
to warrant werkwoord