"to arrange for" in het Nederlands

EN

"to arrange for" - vertaling Nederlands

EN

to arrange for {werkwoord}

volume_up
to arrange for (ook: to organize)
To arrange all of these, however, would in practice be impossible.
Het is in de praktijk echter onmogelijk om die allemaal te organiseren.
We zullen proberen onze werkzaamheden beter te organiseren!
The presidency is therefore going to arrange a meeting involving the 27 countries ' trade ministers.
Het voorzitterschap zal daarom een conferentie organiseren van alle ministers van Handel van de 27 landen.
to arrange for
volume_up
afstemmen op {ww.}

Voorbeeldzinnen voor "to arrange for" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is therefore, up to the Council of Ministers to arrange these payments for 2002.
Het is dus aan de Raad van ministers om die betalingen voor 2002 te regelen.
EnglishWhat we need is to arrange for the Albanian majority to be held accountable.
De Albanese meerderheid dient absoluut verantwoordelijkheid op zich te nemen.
EnglishWe will arrange for still closer dialogue between the EU and Russia.
Wij zullen ook de dialoog tussen de Europese Unie en Rusland verder intensiveren.
EnglishI am therefore critical of the proposal to arrange our own trade visits.
Daarom sta ik kritisch tegenover de oprichting van eigen handelsmissies.
EnglishPerhaps you could arrange that for next time through the Bureau.
Misschien kunt u daar via het Bureau voor de volgende keer een begin mee maken.
EnglishAs you know, Mr Martens, it is possible for rapporteurs to arrange deputies for themselves.
Mijnheer Martens, zoals u weet kunnen rapporteurs zich laten vervangen.
EnglishIt may be possible to arrange for us to continue today's discussion next Tuesday.
Misschien kunnen wij dit debat volgende dinsdag voortzetten.
EnglishTo arrange all of these, however, would in practice be impossible.
Het is in de praktijk echter onmogelijk om die allemaal te organiseren.
EnglishAfter the Green Paper, we must arrange a new form of co-operation with the ACP countries.
Wij moeten volgens het Groenboek tot een nieuwe vorm van samenwerking met de ACS-landen komen.
EnglishMr President, I wish to thank you for enabling us to arrange this properly.
Mijnheer de Voorzitter, fijn dat het alsnog goed is gekomen.
EnglishMr Pinheiro, can you arrange for this to be added to the agenda?
Mijnheer Pinheiro, zult u erin slagen het nog op de agenda te plaatsen?
EnglishIt is also complicated to arrange for students ' families to move.
Het overkomen van gezinsleden van de student wordt ook tegengewerkt.
EnglishFirst, will the Council arrange for observers to be at the elections in Chechnya on 25 January?
Ten eerste: zal de Raad waarnemers sturen naar de verkiezingen in Tsjetsjenië op 25 januari?
EnglishPlease arrange for that report's immediate publication.
Zorgt u er daarom alstublieft voor dat het rapport onmiddellijk wordt gepubliceerd.
EnglishWe should arrange to hold it in Asia, given that the last meeting was held in Strasbourg.
Deze zal in Azië moeten plaatsvinden omdat de eerste bijeenkomst in Straatsburg werd georganiseerd.
EnglishOur economy is not a planned one; it cannot arrange this sort of thing.
Wij hebben geen planeconomie die dit allemaal kan regelen.
EnglishMy preference would be ECU 1 million, as we could easily accept that and arrange everything quite successfully.
Ik zou graag een miljoen ecu hebben; daarmee kunnen wij het doen en succes boeken.
EnglishYou arrange our agenda and our timetable according to whether you want a particular measure to be adopted.
Zo zorgt u ervoor dat datgene er doorkomt wat u wilt, en er niet doorkomt wat u niet wilt!
EnglishA new election date could help; and we have tried to arrange this, but without success.
Een nieuwe verkiezingsdatum kan een oplossing bieden, en we hebben ook geprobeerd een nieuwe datum te regelen.
EnglishPart of the problem is that when we arrange the agenda we postpone important subjects until the evening.
Collega Izquierdo heeft zich er zojuist over beklaagd dat er niemand van de Raad aanwezig is.

Vergelijkbare vertalingen voor "to arrange for" in Nederlands

for voorzetsel
for voegwoord