"to arouse interest" in het Nederlands

EN

"to arouse interest" - vertaling Nederlands

EN

to arouse interest {werkwoord}

volume_up
to arouse interest
to arouse interest

Voorbeeldzinnen voor "to arouse interest" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt should be short enough to arouse interest, but long enough to cover the subject.
Kort genoeg om de interesse te wekken, maar lang genoeg om het onderwerp te bedekken.
Englishto arouse someone's interest in sth
EnglishThese are documents which always arouse keen interest among journalists and entities involved in social issues.
Dit zijn documenten waarvoor altijd veel interesse bestaat van de zijde van journalisten en organisaties die zich bezighouden met sociale kwesties.
Englishto arouse someone's interest in
EnglishThe issue is, first, to arouse interest amongst the citizens of Europe, and after that, to meet the information requirements adequately.
Het gaat erom eerst bij de burger belangstelling te wekken voor Europa en daarna op adequate wijze in de informatiebehoefte te voorzien.
EnglishBut if European companies are not represented at all, if they are simply absent, then that should arouse the interest of the politicians and they should do something.
Als er echter helemaal geen Europese ondernemingen aanwezig zijn, als ze gewoon ontbreken, dan moeten degenen die het politieke debat voeren daar belangstelling voor hebben en iets doen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to arouse interest" in Nederlands

interest zelfstandig naamwoord
legal interest zelfstandig naamwoord
compound interest zelfstandig naamwoord
to interest werkwoord
rate of interest zelfstandig naamwoord
to take an interest werkwoord
accrued interest zelfstandig naamwoord
area of interest zelfstandig naamwoord
conflict of interest zelfstandig naamwoord
default interest zelfstandig naamwoord
human interest zelfstandig naamwoord
lack of interest zelfstandig naamwoord