EN

arousal {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Arousal is still good because you are over-challenged there.
Opwinding is nog steeds goed omdat je te zeer uitgedaagd wordt daar.
So you need the novelty in order for the arousal to be sustained.
Dus heb je nieuwigheid nodig, zodat de opwinding blijft.
So the effect, very quickly, is it's a new kind of arousal.
Het onmiddellijke gevolg is een nieuw soort van opwinding.

Voorbeeldzinnen voor "arousal" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishArousal is still good because you are over-challenged there.
Opwinding is nog steeds goed omdat je te zeer uitgedaagd wordt daar.
EnglishSo you need the novelty in order for the arousal to be sustained.
Dus heb je nieuwigheid nodig, zodat de opwinding blijft.
EnglishSo the effect, very quickly, is it's a new kind of arousal.
Het onmiddellijke gevolg is een nieuw soort van opwinding.
EnglishThe problem is these are arousal addictions.
Het probleem is dat dit opwindingsverslavingen zijn.
EnglishArousal addiction, you want different.
Opwindingsverslaving: je wil altijd iets anders.
EnglishBoys' brains are being digitally rewired in a totally new way for change, novelty, excitement and constant arousal.
Jongenshersenen worden op een totaal nieuwe manier digitaal herbedraad voor verandering, nieuwigheid, roes en constante opwinding.
EnglishNow this is the part of the nervous system that deals with the things that we don't consciously control, like digestion, heart rate and sexual arousal.
Dat is het gedeelte van het zenuwstelsel dat zich bezig houd met de dingen die we niet bewust controleren. ~~~ Zoals spijsvertering, hartslag, en sexuele opwinding.
EnglishAnd there's actually a cortical arousal we're looking at, because guys have been with guys in teams, in clubs, in gangs, in fraternities, especially in the military, and then in pubs.
Het gaat eigenlijk om corticale opwinding omdat de mannen altijd samen zijn geweest in teams, in clubs, in bendes, in broederschappen, vooral in het leger, en vervolgens in pubs.

Synoniemen (Engels) voor "arousal":

arousal