"around the house" in het Nederlands

EN

"around the house" - vertaling Nederlands

NL
NL
EN

around the house [voorbeeld]

volume_up
around the house
volume_up
in huis [vb.]
It's why they leave lights on around the house.
Het is waarom ze lichten aan laten in huis.
My mother was exhausted each night, but we told one another about our day and listened to the movements of my grandmother around the house.
Mijn moeder was elke avond uitgeput maar we vertelden elkaar over onze dag en luisterden naar de geluiden van mijn grootmoeder in huis.

Voorbeeldzinnen voor "around the house" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHe was so excited by this realization that he ran around his house screaming, "Victory!"
Hij was zo opgewonden door deze ontdekking dat hij door zijn huis rende en schreeuwde, "Overwinning!"
English(Laughter) By the way, I lied about Schubert doing the dishes, but that doesn't mean he never helped out around the house."
Wij vinden je bijzonder omdat jij jij bent -- als je met je eten prutst en de ruimte instaart.
EnglishColleagues around the House will know that is all too typical at customs points all around Europe.
De collega's in het Parlement weten ongetwijfeld dat dit bij douaneposten in heel Europa de normaalste zaak van de wereld is.
EnglishMy dad was always whistling around the house, and I just thought that's part of communication in my family.
Mijn vader liep altijd fluitend door het huis, en ik dacht gewoon dat dat deel was van de communicatie in mijn familie.
EnglishAnd around this house I rode my first car.
En rond dit huis heb ik mijn eerste auto gereden.
EnglishIt's why they leave lights on around the house.
EnglishAnd made the beams going around the house.
EnglishAnd also, my husband does a lot around the house, and would happily never see another romantic comedy as long as he lives.
Mijn echtgenoot doet veel in het huishouden, en is meer dan bereid nooit meer naar een romantische komedie te kijken zolang hij leeft.
EnglishAs a Member of Parliament, I refuse to be passed around this House like a surplus tomato in the Committee on Agriculture and Rural Development.
Ik pas ervoor om met mezelf als Parlementslid te laten sollen als een tomaat die de Commissie landbouw zou laten doordraaien.
EnglishMy mother was exhausted each night, but we told one another about our day and listened to the movements of my grandmother around the house.
Mijn moeder was elke avond uitgeput maar we vertelden elkaar over onze dag en luisterden naar de geluiden van mijn grootmoeder in huis.
EnglishBeing a child, and sort of crawling around the house, I remember these Turkish carpets, and there were these scenes, these battle scenes, these love scenes.
Als kind kroop ik nu en dan door het huis en ik herinner me de Turkse tapijten met hun taferelen: gevechtstaferelen, liefdestaferelen.
EnglishLooking around the House, it seems to me that everyone agrees that we should get on with the voting quickly rather than discussing it any further and then starting a debate.
Als ik hier even rondkijk in dit Huis dan denk ik dat iedereen het ermee eens is dat we heel snel die stemmingen doen en niet meer discussiëren en vervolgens aan het debat beginnen.

Vergelijkbare vertalingen voor "around the house" in Nederlands

house zelfstandig naamwoord
the lidwoord
around voorzetsel
around bijwoord
number of the house zelfstandig naamwoord
around the world bijwoord
around the corner