"around the corner" in het Nederlands

EN

"around the corner" - vertaling Nederlands

EN

around the corner

volume_up
around the corner
I think there's a lake right up around the corner.
Ik geloof dat er om de hoek een meer is.
There's something much more interesting around the corner," I say, "Try saying that to her."
Er komt al iets interessanters om de hoek kijken," dan zeg ik: "Leg dat maar aan haar uit." ~~~ Dat is wat ik binnenin zeg.

Voorbeeldzinnen voor "around the corner" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishGSM and GPS technology already exists, and GPS2 is only around the corner.
We hebben op dit moment al bestaande technologie: GSM, GPS, GPS2 komt er ook aan.
EnglishWe are now 10 years on and the Summit in Johannesburg is around the corner.
We zijn inmiddels 10 jaar verder en de top in Johannesburg komt eraan.
EnglishBut with the elections just around the corner, the P-word has become taboo.
Maar ja, er komen verkiezingen en het P-woord is dus taboe.
EnglishWith the enlargement of the euro area around the corner, continuity is the overriding consideration.
Nu de uitbreiding van de eurozone voor de deur staat, is continuïteit van het grootste belang.
EnglishMr President, with the UN Conference in Monterrey around the corner, the world is facing a fundamental choice.
Voorzitter, met de VN-conferentie in Monterrey voor de deur staat de wereld voor een fundamentele keuze.
EnglishThe crunch decision is only around the corner.
Die cruciale beslissing moet weldra worden genomen.
EnglishI think there's a lake right up around the corner.
EnglishThe euro is just around the corner and we have these new means of payment whose limitations not even we are aware of.
De euro staat voor de deur, en wij beschikken over deze nieuwe betaalmiddelen waarvan ook wij de grenzen niet kennen.
EnglishThere's something much more interesting around the corner," I say, "Try saying that to her."
Er komt al iets interessanters om de hoek kijken," dan zeg ik: "Leg dat maar aan haar uit." ~~~ Dat is wat ik binnenin zeg.
EnglishThe euro is just around the corner and the definitive VAT system based on the country of origin principle is in the pipeline.
Voorzitter, de euro staat voor de deur en het definitief BTW-stelsel op basis van het oorsprongsbeginsel is in aantocht.
EnglishAs the situation appears now, the actual problem is very small, but there is potentially a major problem just around the corner.
Zoals het er nu uitziet, is het reële probleem zeer klein, maar achter de hoek loert een zeer groot potentieel probleem.
EnglishBut other times are around the corner...
EnglishYou don't like to be surprised by people who come around the corner. ~~~ And the mantra was: shoot first; ask questions later.
Je houdt er niet van verrast te worden door mensen die net de hoek om komen, en het mantra was: eerst schieten, dan vragen stellen.
EnglishThe first test flight of the A 380 is planned for 2004, the first commercial flight for 2006 - just around the corner, in other words.
De eerste proefvlucht van de A 380 staat gepland voor 2004 en de eerste commerciële vlucht voor 2006, dat wil zeggen zeer binnenkort.
EnglishThe Erika II package is now just around the corner, and I am delighted that the second package too will result in genuine progress in safety at sea.
Erika II staat voor de deur, en ik ben blij dat ook het tweede pakket echte verbeteringen bevat voor de veiligheid op zee.
EnglishAs President Santer pointed out, an agreement is around the corner and must be reached without any further delay and by June at the latest.
Voorzitter Santer zei het al - het akkoord ligt binnen handbereik en zou zonder verder oponthoud, ten laatste in juni moeten zijn afgerond.
EnglishThe Council has set an initial deadline of the year 2000 - which is just around the corner - for limiting sulphur content to 0.20 %.
De Raad heeft een eerste datum vastgelegd, het jaar 2000 - en dat is bij wijze van spreken morgen al - om het zwavelgehalte tot 0, 20 % te beperken.
EnglishThe parliamentary elections of 17 October are around the corner and it is important for us now to turn our attention to the situation in that country.
De parlementsverkiezingen van 17 oktober zijn in aantocht en het is van belang dat we nu aandacht besteden aan de situatie in het land.
EnglishNeither is it of any benefit if state leaders travel to applicant countries and make hollow promises that membership is just around the corner.
Het is ook niet goed dat de staatshoofden en regeringsleiders de kandidaat-landen bezoeken en ze loze beloften doen over wanneer ze precies lid kunnen worden.

Vergelijkbare vertalingen voor "around the corner" in Nederlands

corner zelfstandig naamwoord
the lidwoord
around voorzetsel
around bijwoord
around the world bijwoord