EN

aromatic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
aromatic (ook: fragrant)
Het waren magische genezers en aromatische oliën.
These polycyclic aromatic hydrocarbons are classified as carcinogenic, mutagenic and reprotoxic substances.
Deze polycyclische aromatische koolwaterstoffen zijn geclassificeerd als kankerverwekkend, mutageen en giftig voor de voortplanting.
Azocolourants are dyes which release cancer-causing aromatic amines if they come into contact with human skin or with the mouth cavity.
Azokleurstoffen zij kleurstoffen die bij contact met de menselijke huid of in de mondholte kankerverwekkende aromatische aminen laten vrijkomen.

Voorbeeldzinnen voor "aromatic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt was magic healers and aromatic oils.
Het waren magische genezers en aromatische oliën.
EnglishThese polycyclic aromatic hydrocarbons are classified as carcinogenic, mutagenic and reprotoxic substances.
Deze polycyclische aromatische koolwaterstoffen zijn geclassificeerd als kankerverwekkend, mutageen en giftig voor de voortplanting.
EnglishAzocolourants are dyes which release cancer-causing aromatic amines if they come into contact with human skin or with the mouth cavity.
Azokleurstoffen zij kleurstoffen die bij contact met de menselijke huid of in de mondholte kankerverwekkende aromatische aminen laten vrijkomen.
EnglishWhereas the other three piles were dead, dark and stinky, and the PAH's -- the aromatic hydrocarbons -- went from 10,000 parts per million to less than 200 in eight weeks.
en de PAK's -- de aromatische koolwaterstoffen -- namen af van 10,:,000 ppm tot minder dan 200 in acht weken.
EnglishActive packaging means changing the condition of food; adding aromatic substances, removing odours or adding preservatives to extend the shelf-life of products.
Dit soort verpakkingen kunnen namelijk leiden tot een verandering van de staat waarin de voedingsmiddelen zich bevinden.
EnglishThe aromatic oils industry having belatedly woken up to this, I can well understand why, three days before the vote, it was trying to influence us.
Dat de industrie voor aroma-olie laat is wakker geschrokken en nu drie dagen voor de stemming probeert ons allemaal te beïnvloeden, kan ik goed begrijpen.
EnglishWe must in fact make every reasonable effort to reduce emissions of polycyclic aromatic hydrocarbons, in order to protect health and the environment.
We dienen zoveel mogelijk te doen om de uitstoot van polycyclische aromatische koolwaterstoffen tegen te gaan om volksgezondheid en milieu te beschermen.
EnglishThe end of the 1990s saw the adoption of a directive, after lengthy debate, which allows only dried aromatic herbs and spices to be irradiated in the EU.
Eind jaren negentig is na lange discussies een richtlijn aangenomen die in de EU uitsluitend bestraling toestaat van gedroogde, gearomatiseerde kruiden en specerijen.
EnglishI should like to start by congratulating the Commission on its initiative to extend Annex 1 to Directive 76/ 769 by the addition of polycyclic aromatic hydrocarbons to car tyres.
Eerst wil ik de Commissie gelukwensen met haar initiatief om bijlage 1 van Richtlijn 76/769 uit te breiden met polycyclische aromatische koolwaterstoffen in autobanden.
EnglishA real reduction in the contents of sulphur and aromatic compounds permitted must be encouraged through the introduction of oxygenated compounds which come amongst other things from biofuels.
De werkelijke afname van het toegestane gehalte aan zwavel en aromatische verbindingen moet door het invoeren van zuurstofverbindingen, onder andere afkomstig van biobrandstof, worden bevorderd.

Synoniemen (Engels) voor "aromatic":

aromatic
English