EN

armour {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
Depleted uranium weapons are weapons which were developed in order to enable new types of armour-plating to be pierced.
Wapens met verarmd uranium zijn ontwikkeld om door de bepantsering van modern militair materiaal heen te kunnen dringen.
2. leger
I can only refer to the Dutch government's report, which says 'Do n't get yourself a suit of armour, stiffen your backbone instead '.
Ik kan hier alleen maar op het verslag van de Nederlandse regering wijzen, waarin staat dat er geen harnas moet worden aangedaan, maar dat de ruggengraat moet worden versterkt.
armour (ook: armor)
Their armour is thick and their shields broad.
Hun pantser is dik en hun schilden breed.
armour

Voorbeeldzinnen voor "armour" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOkay, 10th Mountain provides security for armour, walks us out of the hot zone.
OK, Tiende Berg verzorgt dekking en leidt ons uit de gevarenzone.
EnglishTheir armour is thick and their shields broad.
EnglishSarah, this is what they call body armour.
EnglishDepleted uranium weapons are weapons which were developed in order to enable new types of armour-plating to be pierced.
Wapens met verarmd uranium zijn ontwikkeld om door de bepantsering van modern militair materiaal heen te kunnen dringen.
EnglishMr President, the Commission's attention was given to the use of depleted uranium in armour-piercing shells as long ago as 1993.
Mijnheer de Voorzitter, de Commissie houdt zich al sinds 1993 met het gebruik van verarmd uranium in pantsergranaten bezig.
EnglishThey have three functions: armour penetration capability, spraying shards of shrapnel from the casing, and starting a fire.
Ze hebben drie functies: ze boren zich door pantservoertuigen heen, projecteren granaatscherven naar alle kanten en veroorzaken brand.
EnglishNow, I had requested light armour and AC-130 Spectre gunships...... but Washington, in all its wisdom, decided against this.
Ik heb om pantserwagens en AC-130 Spectre gevechtsvliegtuigen gevraagd...... maar Washington, in al zijn wijsheid heeft dit geweigerd.
EnglishThe armour-plating used in the Second World War was pierced by shells with a hollow charge, powered by chemical energy.
De pantserplaten die werden gebruikt in de Tweede Wereldoorlog werden doorboord met granaten met holle lading, op basis van chemische energie.
EnglishWhatever happens, as long as the power and the interests of the money markets are armour-plated, social opposition will spiral.
Hoezeer men echter de macht en de belangen van het kapitaal ook probeert te bestendigen, de sociale reacties zullen niet op zich laten wachten.
Englisha knight in shining armour
EnglishI can only refer to the Dutch government's report, which says 'Do n't get yourself a suit of armour, stiffen your backbone instead '.
Ik kan hier alleen maar op het verslag van de Nederlandse regering wijzen, waarin staat dat er geen harnas moet worden aangedaan, maar dat de ruggengraat moet worden versterkt.

Synoniemen (Engels) voor "armour":

armour
English
armoured
English
chain armour