"armistice" in het Nederlands

EN

"armistice" - vertaling Nederlands

EN

armistice {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. leger
Zal de gesloten wapenstilstand nu eindelijk standhouden?
So the Forces of Light and the Forces of Darkness signed the Armistice.
De krachten van Licht en Duisternis...... sloten een wapenstilstand.
On 11 November we also celebrated the armistice that marked the end of that drama, of that great civil war amongst Europeans.
Op 11 november jongstleden hebben we de wapenstilstand herdacht die het einde betekende van dat drama, van die grote burgeroorlog tussen Europeanen.
Therefore I think we have reached an armistice, rather than that the battle is won.
Ik geloof dan ook dat wij een staakt-het-vuren bereikt hebben maar dat de strijd nog niet beslecht is.

Voorbeeldzinnen voor "armistice" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFive years have gone by and all we have been able to achieve is a kind of armistice.
Na vijf jaar hebben wij alleen maar een soort bestand kunnen bereiken.
EnglishSo the Forces of Light and the Forces of Darkness signed the Armistice.
De krachten van Licht en Duisternis...... sloten een wapenstilstand.
EnglishTherefore I think we have reached an armistice, rather than that the battle is won.
Ik geloof dan ook dat wij een staakt-het-vuren bereikt hebben maar dat de strijd nog niet beslecht is.
EnglishWill the armistice hold at long last?
Zal de gesloten wapenstilstand nu eindelijk standhouden?
EnglishWe may not be very proud of the work that has been done, but this armistice does mean we have prevented a war.
Wij zijn dan wellicht niet erg trots op het werk dat gerealiseerd is, maar via het bestand hebben wij de oorlog voorkomen.
EnglishOn 11 November we also celebrated the armistice that marked the end of that drama, of that great civil war amongst Europeans.
Op 11 november jongstleden hebben we de wapenstilstand herdacht die het einde betekende van dat drama, van die grote burgeroorlog tussen Europeanen.
EnglishYou are aware that Moscow has reactivated the pseudo-parliamentary Council in Moscow that was established before the armistice, to which it has signed up.
U weet dat Moskou de pseudo-parlementaire raad, die in het leven was geroepen voor de - ook door Moskou ondertekende - wapenstilstand, opnieuw heeft geactiveerd.

Synoniemen (Engels) voor "armistice":

armistice