"arming" in het Nederlands

EN

"arming" - vertaling Nederlands

NL
NL
EN

arming {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. leger

Voorbeeldzinnen voor "arming" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAll this is arming us for the unusually ambitious enlargement process.
Dit zijn belangrijke wapens in het uitbreidingproces dat qua ambitie geen weerga kent.
EnglishBritish Aerospace is responsible for arming the Indonesians...
British Aerospace is verantwoordelijk voor de bewapening van de Indonesiërs...
EnglishOn the contrary, Hizbollah was arming itself massively for years.
In tegendeel, Hezbollah is jarenlang juist tot de tanden bewapend.
EnglishSome of us were opposing him when Britain and the US were arming him.
Enkelen van ons waren al tegen hem toen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hem bewapenden.
EnglishIt is not arming our country to the teeth.
En dat is niet het tot de tanden bewapenen van ons land.
EnglishAre we not arming these criminals in designating scapegoats for a social crisis which goes beyond any rational analysis?
Reikt men deze misdadigers door het irrationeel aanwijzen van zondebokken voor de sociale crisis geen wapens aan?
EnglishWe have now had another reminder of the Columbian Government's duplicity through its arming and use of these paramilitary groups.
Nu zijn wij nogmaals gewezen op het dubbele spel van de Colombiaanse regering, die deze paramilitaire troepen bewapent en gebruikt.
EnglishThis kind of conflict cannot be resolved by war, nor can the Belgrade Government restore peace to the region by arming the police.
Conflicten los je niet op met oorlog, de regering in Belgrado kan geen vrede in de regio herstellen door haar politie tot de tanden te wapenen.
EnglishThe terror against the civilian population in certain parts continues, as do the killings, rape, incarceration and arming of children.
De terreur tegen de burgerbevolking in bepaalde delen gaat door, de moorden, het verkrachten, kinderen in gevangenissen en kinderen met wapens.
EnglishHowever, the rapporteur offers no solution to the difficulties the EU would face in explaining itself to its neighbours, who would object to an EU bent on arming itself.
De rapporteur zegt echter niet welke verklaring de EU moet geven aan buurlanden die het niet eens zijn met een EU die zich bewapent.
EnglishConstantly spending more and more money on armaments research and arming the EU to the teeth in order to be capable of waging war is the wrong approach.
Het is fout om steeds meer geld uit te geven voor onderzoek naar wapentechnologie, en de EU dusdanig te bewapenen dat ze voorbereid is op oorlogvoering overal ter wereld.
EnglishThe Commission shares the concerns expressed by Parliament, which have just been repeated here, about the military situation and the arming of civilian militias.
De Commissie deelt de bezorgdheid die daarnet in het Parlement verschillende malen naar voren is gebracht, over de militaire situatie en de bewapening van de burgermilities.

Synoniemen (Engels) voor "arming":

arming
arm