"Armenia" in het Nederlands

EN

"Armenia" - vertaling Nederlands

EN

Armenia {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Armenia
Agreements with Georgia, Armenia, Azerbaijan and Kazakhstan
Samenwerkingsovereenkomst met Georgië, Armenië, Azerbaidzjan en Kazachstan
Armenia introduced stabilization measures and structural reforms in 1994.
Armenië is in 1994 met stabiliseringsmaatregelen en structurele hervormingen begonnen.
Their destitution is terrible, in Azerbaijan, in Georgia and even in Armenia.
De nood van de vluchtelingen in Azerbaidzjan, Georgië en zelfs in Armenië is hoog.

Voorbeeldzinnen voor "Armenia" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishTheir destitution is terrible, in Azerbaijan, in Georgia and even in Armenia.
De nood van de vluchtelingen in Azerbaidzjan, Georgië en zelfs in Armenië is hoog.
EnglishWith regard to Armenia, I know that many people criticize President Ter-Petrossian.
Wat Armenië betreft, ik weet dat velen kritiek hebben op president Ter Petrossian.
EnglishWe must ask ourselves whether peaceful development is now possible in Armenia.
Wij moeten ons afvragen of vreedzame ontwikkelingen in Armenië nu wel mogelijk zijn.
EnglishWe are also holding talks with Lithuania, Bulgaria and shortly with Armenia.
Wij voeren ook gesprekken met Litouwen, Bulgarije en binnenkort met Armenië.
EnglishAll the accounts bear witness to the same ordeal of the civil populations of Armenia.
De erkenning van de Armeense genocide is een erkenning van de menselijke waardigheid.
EnglishThe situation between the warring parties of Armenia and Azerbaijan is quite different.
Heel anders is de situatie tussen de oorlogspartners Armenië en Azerbaidzjan.
EnglishFive more are in preparation with Armenia, Azerbaijan, Egypt, Georgia and Lebanon.
Vijf andere, voor Armenië, Azerbeidzjan, Egypte, Georgië en Libanon, zijn in voorbereiding.
EnglishArmenia introduced stabilization measures and structural reforms in 1994.
Armenië is in 1994 met stabiliseringsmaatregelen en structurele hervormingen begonnen.
EnglishIt is easy to say that the blockade paralysing Armenia should be lifted.
Je kunt gemakkelijk zeggen dat de blokkade die Armenië verlamt, moet worden opgeheven.
EnglishIn any event, Armenia is more ethnically homogeneous than any of its neighbours in the region.
Dit land is etnisch in elk geval homogener dan al zijn buurlanden in deze regio.
EnglishA more relaxed and, above all, a more active role in the Armenia issue would be helpful.
Wij zouden in de Armeense kwestie een beheerster en vooral actievere rol moeten spelen.
EnglishFor example, we should not forget the special relationship between France and Armenia.
De bijzondere banden tussen Frankrijk en Armenië kunnen bijvoorbeeld niet worden vergeten.
EnglishArmenia, in particular, has come up with proposals that are likely to restore peace in the region.
Met name Armenië heeft voorstellen gedaan om de vrede in deze regio te herstellen.
EnglishIt is important for Turkey to come to terms with its history, including in relation to Armenia.
Het is belangrijk dat Turkije afrekent met zijn verleden, zoals met de kwestie-Armenië.
EnglishThis of course means that the blockade of Armenia by Turkey and Azerbaijan must be lifted.
Dit vereist natuurlijk de opheffing van de blokkade van Armenië door Turkije en Azerbeidzjan.
EnglishIt looks at countries, mainly in the Balkans, but also Tajikstan, Georgia and Armenia.
Er wordt naar landen gekeken, vooral in de Balkan, maar ook naar Tadzjikistan, Georgië en Armenië.
EnglishAt least there is no longer fighting between Armenia and Azerbaijan - the guns have fallen silent.
Armenië en Azerbaidzjan vechten tenminste al niet meer; de wapens zwijgen.
EnglishAid to Armenia, Georgia and, if appropriate, Tajikistan
Financiële bijstand aan Armenië, Georgië en, indien van toepassing, Tadzjikistan
EnglishArmenia and Turkey must also honour this commitment as members of the Council of Europe.
Ook Armenië en Turkije dienen zich als lid van de Raad van Europa aan deze verplichting te houden.
EnglishIn Armenia as in Azerbaijan, democracy is not yet solidly entrenched.
In Armenië, noch in Azerbeidzjan is de democratie vast verankerd.

Synoniemen (Engels) voor "Armenia":

Armenia