"armchair" in het Nederlands

EN

"armchair" - vertaling Nederlands

EN

armchair {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "armchair" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt's because, without leaving your armchair, you can simulate that flavor and say "yuck" before you make it.
Dat is omdat, zonder uit je luie stoel te hoeven opstaan, je de smaak kunt simuleren en "bah" zegt voordat je het maakt.
EnglishIt is a cheap form of armchair socialism.
EnglishTo state that we must further pull down European dairy policy without considering the effects is evidence of armchair socialism.
Het getuigt van salonsocialisme om te stellen dat we het Europees zuivelbeleid verder moeten afbreken zonder te kijken naar de effecten.
EnglishIf you are able to discern the import of this revolt, you will soon realise that our fishermen are more deeply committed to the practice of sustainable fishing than your armchair environmentalists.
U zult snel kunnen constateren dat onze vissers, nog meer dan uw salonecologen, belang hechten aan een duurzaam visserijbeleid.