"Arkansas" in het Nederlands

EN

"Arkansas" - vertaling Nederlands

NL

"Arkansas" - vertaling Engels

EN

Arkansas {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Arkansas
volume_up
Arkansas {eigenn.} (staat in de VS)
Yes Bill Clinton was from Arkansas, but these are very, very profound differences.
Ja, Bill Clinton kwam uit Arkansas, maar dit zijn echt diepgaande verschillen.
This kind of Arkansas, Tennessee, Oklahoma, West Virginia region.
De streek van Arkansas, Tennessee, Oklahoma, West Virginia.
They made a donation to an organization based in Arkansas called Heifer International.
Ze gaven geld aan een organisatie met thuisbasis in Arkansas, genaamd Heifer International.
NL

Arkansas {eigennaam}

volume_up
1. "staat in de VS", geografie
Arkansas
Ja, Bill Clinton kwam uit Arkansas, maar dit zijn echt diepgaande verschillen.
Yes Bill Clinton was from Arkansas, but these are very, very profound differences.
De streek van Arkansas, Tennessee, Oklahoma, West Virginia.
This kind of Arkansas, Tennessee, Oklahoma, West Virginia region.
Ze gaven geld aan een organisatie met thuisbasis in Arkansas, genaamd Heifer International.
They made a donation to an organization based in Arkansas called Heifer International.

Voorbeeldzinnen voor "Arkansas" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYes Bill Clinton was from Arkansas, but these are very, very profound differences.
Ja, Bill Clinton kwam uit Arkansas, maar dit zijn echt diepgaande verschillen.
English(Laughter) And when we think of Arkansas we tend to have pretty negative connotations.
(Gelach) Als we aan Arkansas denken, heeft dat meestal een nogal negatieve bijbetekenis.
EnglishThey made a donation to an organization based in Arkansas called Heifer International.
Ze gaven geld aan een organisatie met thuisbasis in Arkansas, genaamd Heifer International.
EnglishAre we kind of stigmatizing people from Arkansas, and this part of the country?
Stigmatiseren we mensen uit Arkansas en dit deel van het land?
EnglishA tomorrow without a lot of Arkansas white boys ' ideas in it.
Een toekomst zonder al die idealen van die blanken uit Arkansas.
EnglishWe went to China and to India, to Bentonville, Arkansas, to Washington, D.C. and to Sacramento.
We gingen naar China en India, naar Bentonville, Arkansas, naar Washington, D.C. en naar Sacramento.
EnglishThis kind of Arkansas, Tennessee, Oklahoma, West Virginia region.
De streek van Arkansas, Tennessee, Oklahoma, West Virginia.
EnglishIs it just about some weird stuff that goes on in Arkansas that we don't understand, and Kentucky?
Gaat dit gewoon over rare dingen die gebeuren in Arkansas en in Kentucky, en die we niet begrijpen?
EnglishWe know that Arkansas is not as honest as New York.
Wij weten dat Arkansas niet even eerlijk is als New York.
EnglishAnd the thing about states like Arkansas and Tennessee is that they're both very rural, and they are educationally impoverished.
Staten als Arkansas en Tennessee zijn tegelijk erg landelijk en verpauperd wat onderwijs betreft.
EnglishThis is in my parents' backyard in Arkansas.
Dit is de achtertuin van mijn ouders in Arkansas.
EnglishBut yeah, what's the matter with Arkansas?
EnglishI grew up in the middle of nowhere on a dirt road in rural Arkansas, an hour from the nearest movie theater.
Ik ben opgegroeid op een godvergeten plek aan een zandweg op het platteland van Arkansas, een uur van de dichtstbijzijnde bioscoop.
EnglishSo, when we think about parts of the country like Arkansas, you know. ~~~ There is a book written called, "What's the Matter with Kansas?"
Als we denken aan delen van het land zoals Arkansas -- er is een boek dat heet "Wat is er aan de hand met Kansas?"
EnglishBut frankly there are enough differences within the country now where maybe you can take a bunch of kids from NYU, have them go study for a semester at the University of Arkansas, and vice versa.
Maar volgens mij zijn er nu genoeg verschillen binnen het land, dat je kinderen van New York University een semester kan laten studeren aan de University of Arkansas, en omgekeerd.

Synoniemen (Engels) voor "Arkansas":

Arkansas