EN

ark {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Mr President, Noah's ark was filled not with production factors, but with living creatures.
Voorzitter, Noach´s ark was niet vol met productiefactoren, maar met schepselen.
Surely this will not be the ark that immigrants are waiting to board?
Dat zal toch niet de ark zijn waarop de immigrant zit te wachten.
One was conducted under the leadership of Professor van Ark of Groningen University.
Eén van deze onderzoeken stond onder leiding van professor Van Ark van de Rijksuniversiteit Groningen.
NL

ark {de}

volume_up
Voorzitter, Noach´s ark was niet vol met productiefactoren, maar met schepselen.
Mr President, Noah's ark was filled not with production factors, but with living creatures.
Dat zal toch niet de ark zijn waarop de immigrant zit te wachten.
Surely this will not be the ark that immigrants are waiting to board?
Eén van deze onderzoeken stond onder leiding van professor Van Ark van de Rijksuniversiteit Groningen.
One was conducted under the leadership of Professor van Ark of Groningen University.

Voorbeeldzinnen voor "ark" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere is a funnel, an aerial part, a lamp and clockwork key on the ark.
Er is een schoorsteen, een antenne, een lantaarn en een uurwerksleutel op de ark.
EnglishMr President, Noah's ark was filled not with production factors, but with living creatures.
Voorzitter, Noach´s ark was niet vol met productiefactoren, maar met schepselen.
EnglishSong: Before God destroyed the people on the Earth, he warned Noah to build an Ark.
Vóór God een einde maakte aan het leven op aarde, spoorde hij Noach aan om een ark te bouwen.
EnglishAnd when Noah had done built his Ark, I understand that somebody began to rend a song.
En toen Noach zijn ark af had, geloof ik dat iemand een lied aanhief.
EnglishWe also produce media for dissemination to the public -- free through the CyArk website.
We produceren ook media voor verspreiding onder het publiek - gratis via de CyArk-website.
EnglishSurely this will not be the ark that immigrants are waiting to board?
Dat zal toch niet de ark zijn waarop de immigrant zit te wachten.
EnglishOne was conducted under the leadership of Professor van Ark of Groningen University.
Eén van deze onderzoeken stond onder leiding van professor Van Ark van de Rijksuniversiteit Groningen.
EnglishEvery week, the man would bring bread with raisins, with all sorts of good things, put it into the ark.
Elk week bracht de man het rozijnenbrood met allerlei lekkernijen en doet het in de kast.
EnglishWe called the project CyArk, which stands for Cyber Archive.
We noemden het project CyArk, wat staat voor Cyber Archief.
English"I'll get it out of the ark before anybody finds it."
"Ik haal het uit de kast voordat iemand het gevonden heeft."
EnglishI found this observation test about the story of the ark.
Ik vond er dit kijkplaatje over het verhaal van de ark.
EnglishBut there is a much more fundamental mistake in the overall story of the ark that's not reported here.
Maar er is een meer fundamentele fout in het algemene verhaal van de ark waarover hier niet verteld wordt.
EnglishAnd he put it in the ark with the scrolls of the Torah.
En hij plaatste ze in de kast met de Thora rollen.
EnglishHe goes to the ark. ~~~ He opens the ark.
EnglishThe work was done successfully in the field, and the data was archived and publicly disseminated through the CyArk website.
Het werk werd met succes ter plekke uitgevoerd, de gegevens werden gearchiveerd en openbaar verspreid via de CyArk website.
EnglishAnd when Noah had done built his Ark ... Move on ... In fact ... Concern ...
En toen Noach zijn ark klaar af had ... ~~~ ging verder ...
EnglishIn all honesty, who expects a great deal of good to come from Her Majesty's ship 'Ark Royal'sailing up and down the Mediterranean?
Wie verwacht nu werkelijk veel heil van het opstomen van Hare Majesteits ' schip " Ark Royal " in de Middellandse zee?
EnglishIt is also important because what we have seen in the US is that mergers have gone along like Noah's ark, two by two.
Bovendien hebben we kunnen zien hoe bedrijven in de Verenigde Staten telkens twee aan twee in een fusie worden opgenomen, net als de dieren op de Ark van Noach.

Synoniemen (Engels) voor "Ark of the Covenant":

Ark of the Covenant
English