"Arizona" in het Nederlands

EN

"Arizona" - vertaling Nederlands

NL
NL

"Arizona" - vertaling Engels

EN
EN

Arizona {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Arizona
volume_up
Arizona {eigenn.} (staat in de VS)
This one is a little L-shaped strip shopping center in Phoenix, Arizona.
Dit is een klein L-vormig winkelcentrum in Phoenix, Arizona.
(Laughter) But instead of settling down, I went to Arizona.
(Gelach) Maar in plaats te settelen ging ik naar Arizona.
Or in Arizona, which is John McCain's home, Obama didn't have much improvement.
Of Arizona, de thuisstaat van John McCain: weinig vooruitgang voor Obama.
NL

Arizona {eigennaam}

volume_up
1. "staat in de VS", geografie
Arizona
Dit is een klein L-vormig winkelcentrum in Phoenix, Arizona.
This one is a little L-shaped strip shopping center in Phoenix, Arizona.
(Gelach) Maar in plaats te settelen ging ik naar Arizona.
(Laughter) But instead of settling down, I went to Arizona.
Of Arizona, de thuisstaat van John McCain: weinig vooruitgang voor Obama.
Or in Arizona, which is John McCain's home, Obama didn't have much improvement.

Voorbeeldzinnen voor "Arizona" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOr in Arizona, which is John McCain's home, Obama didn't have much improvement.
Of Arizona, de thuisstaat van John McCain: weinig vooruitgang voor Obama.
EnglishWe flew to Arizona -- the designer who works with me, and myself -- and photographed this one.
We vlogen naar Arizona - de ontwerper die met mij werkte, en ikzelf - - we maakten deze foto.
EnglishThis one is a little L-shaped strip shopping center in Phoenix, Arizona.
Dit is een klein L-vormig winkelcentrum in Phoenix, Arizona.
EnglishAnd typically that has meant retiring to the easy chair, or going down to Arizona to play golf.
En in het algemeen betekent dat in de luie stoel gaan zitten of naar Arizona gaan om te golfen.
EnglishAnd I've been working for the past 20 years on a population of seed-eating ants in southeastern Arizona.
Ik heb de jongste 20 jaar gewerkt rond een populatie van zaadetende mieren in Zuid-Oost-Arizona.
English(Laughter) But instead of settling down, I went to Arizona.
(Gelach) Maar in plaats te settelen ging ik naar Arizona.
EnglishHere it's in Scottsdale, Arizona, and it's called "Floating Memories."
EnglishAnd in Arizona, of course, everybody puts gravel down.
EnglishMoving across to the West coast, you see San Francisco and Los Angeles -- big low-traffic zones across Nevada and Arizona.
Als je langs de Westkust beweegt, zie je San Francisco en Los Angeles -- grote laag-verkeerszones over Nevada en Arizona.
EnglishThis is bigger than the state of Arizona.
EnglishFrom Kansas, I moved on to lovely Arizona, where I taught in Flagstaff for a number of years, this time with middle school students.
Vanuit Kansas vertrok ik naar het mooie Arizona, waar ik enkele jaren in Flagstaff lesgaf, deze keer aan kinderen van de middenschool.
EnglishThe area in Arizona which is to be the New Land for the Dineh Indians was hit in 1979 by the worst nuclear disaster in US history.
Het gebied in Arizona dat het nieuwe land voor de Dineh-indianen moet worden is in 1979 getroffen door de grootste nucleaire ramp die de VS kende.
EnglishThis is a rock that was about 30 yards across, so roughly the size of the ones that blew up over Tunguska and hit Arizona 50,000 years ago.
Dit is een rots die ongeveer 25 meter groot is, zo ongeveer de grootte van deze die ontplofte boven Toengoeska en die insloeg in Arizona 50,:,000 jaar geleden.
EnglishAnd since my husband is in Istanbul, I started commuting between Arizona and Istanbul -- the two places on the surface of earth that couldn't be more different.
En omdat mijn man in Istanboel woont begon ik te pendelen tussen Arizona en Istanboel. ~~~ Twee plaatsen op het aardoppervlak die niet verschillender kunnen zijn.
EnglishLarry Youngblood served eight years of a 10 and half year sentence in Arizona for the abduction and repeated sodomizing of a 10 year old boy at a carnival.
Larry Youngblood zat 8 jaar uit van een veroordeling tot 10½ jaar in Arizona voor de ontvoering en herhaalde verkrachting van een 10-jarige jongen tijdens een carnaval.
EnglishLet me turn to our group's amendments on two cases involving Germans - the brothers Karl and Walter LaGrand, who have been sentenced to death in Arizona.
Wat betreft de amendementen van onze fractie ten aanzien van twee zaken betreffende Duitsers: de gebroeders Karl en Walter LaGrand zullen naar verluidt in Arizona ter dood worden veroordeeld.

Synoniemen (Engels) voor "Arizona":

Arizona