"aristocratic" in het Nederlands

EN

"aristocratic" - vertaling Nederlands

EN

aristocratic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
aristocratic (ook: important, serious, highborn)
aristocratic (ook: dignified, pompous)
aristocratic
After she got it, "She was happy to report that she has discovered that he possessed a double who was rich, virile, handsome and aristocratic."
Nadat ze het kreeg, "deelde ze blij mee dat ze had ontdekt dat hij een dubbelganger had die rijk, potent, knap en aristocratisch was."
So, we are living in an aristocratic Europe, which does not want to concern itself with education, which has become somewhat conceited about being European.
Welnu, we leven in een aristocratisch Europa dat zich niet druk wenst te maken over het onderwijs, een Europa dat zichzelf beperkt door zijn trots, Europees te zijn.

Voorbeeldzinnen voor "aristocratic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOnly oligarchic and aristocratic élites can do without such organizational forms of collective political participation.
Alleen elitaire aristocratieën van notabelen hebben geen organisatievorm voor collectieve politieke participatie nodig.
EnglishAfter she got it, "She was happy to report that she has discovered that he possessed a double who was rich, virile, handsome and aristocratic."
Nadat ze het kreeg, "deelde ze blij mee dat ze had ontdekt dat hij een dubbelganger had die rijk, potent, knap en aristocratisch was."
EnglishI haven't forgotten, Gobannitio... that you want to become chieftain of this aristocratic republic... which makes the rich richer... and the poor poorer.
Ik ben niet vergeten...... dat jij het hoofd van die republiek wilt worden...... die de rijken rijker maakt, en de armen armer.
EnglishSo, we are living in an aristocratic Europe, which does not want to concern itself with education, which has become somewhat conceited about being European.
Welnu, we leven in een aristocratisch Europa dat zich niet druk wenst te maken over het onderwijs, een Europa dat zichzelf beperkt door zijn trots, Europees te zijn.
EnglishAccording to recent reports, a substantial proportion of European farm subsidies is paid not to small farmers but to wealthy large land-owners, mostly of aristocratic origin.
Volgens recente berichten zouden heel wat Europese landbouwsubsidies niet naar de kleine boeren, maar naar rijke grootgrondbezitters gaan, meestal van adellijke afkomst.

Synoniemen (Engels) voor "aristocratic":

aristocratic
aristocrat