EN

arguably {bijwoord}

volume_up
China's entry into the WTO will, arguably, have as far-reaching an effect as anything which will take place in Seattle.
Een Chinees lidmaatschap zal waarschijnlijk net zulke verstrekkende gevolgen hebben als om het even wat er in Seattle uit de bus komt rollen.

Voorbeeldzinnen voor "arguably" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishArguably that may be true for 24 hours; thereafter it is a matter for all of us.
Dat is misschien voor 24 uur zo, maar daarna is het een zaak voor ons allen.
EnglishBut I did go on to be a reasonably astute, arguably world-class worrier.
Ik werd wel een redelijk scherpzinnige, misschien wel wereldklasse tobber.
EnglishOnly 90 days after this, arguably the greatest discovery of the last century occurred.
Slechts 90 dagen daarna gebeurde wat men de grootste ontdekking noemt van de laatste eeuw.
EnglishArguably we have too much law in place now that is improperly enforced.
Inderdaad is er nu veel teveel wetgeving die niet goed wordt nageleefd.
EnglishThe Charter of Fundamental Rights is arguably the most important development that we have seen.
Het Handvest van de grondrechten is aantoonbaar de belangrijkste verworvenheid tot nu toe.
EnglishSo this is our guess as to what this baseline of average happiness arguably looks like throughout life.
Dit is hoe volgens ons de baseline van gemiddeld geluk eruit ziet, door het leven heen.
EnglishThe United States of America is arguably at the forefront of the campaign tackling the problem of money laundering.
De Verenigde Staten lopen duidelijk voorop bij de aanpak van witwaspraktijken.
EnglishIndeed, arguably, I strongly support the organisation.
Je zou zelfs kunnen stellen dat ik de organisatie nadrukkelijk steun.
EnglishMr President, energy efficiency is arguably the poor relation in the overall supply situation.
Mijnheer de Voorzitter, energie-efficiëntie is onmiskenbaar het stiefkindje in deze wereld van overvloed.
EnglishArguably, that is what we should focus on more and more.
Misschien zouden wij ons daar steeds meer op moeten gaan richten.
EnglishLate payment is, arguably, SMEs biggest problem.
Laattijdige betaling is onbetwistbaar het grootste probleem van het MKB.
EnglishSome were relevant, others arguably less so.
Sommige daarvan waren relevant, andere waren dat duidelijk minder.
EnglishMr President, I come from a country which is, arguably, the best energy-endowed in Europe, namely Scotland.
Mijnheer de Voorzitter, ik kom uit het op energiegebied meest getalenteerde land van Europa, namelijk Schotland.
EnglishOf course, the victims, arguably, are prepared to take drastic risks to enter the countries of the European Union.
De slachtoffers zijn natuurlijk bereid enorme risico's te nemen om de Europese Unie in te komen, dat is duidelijk.
EnglishArguably the recipe is not quite right.
Men kan zich afvragen of het recept wel goed is.
EnglishArguably, they should have been applying them in many cases where they have shied away from them.
Men kan erover van mening verschillen, maar zij hadden in veel gevallen waarin zij niet tot sancties durfden overgaan dat wel moeten doen.
EnglishThey did so in what should be arguably one of the safest investment pots in any investment industry.
Dat hebben ze gedaan door te beleggen in wat misschien wel een van de veiligste beleggingspotten in welke beleggingstak ook zou moeten zijn.
EnglishThose people did what, arguably, we ask all good citizens to do: provide for their retirement, their future.
Die mensen hebben gedaan wat we, zo zou je kunnen stellen, alle goede burgers vragen te doen: zorgen voor hun pensioen, hun toekomst.
English"Starsky and Hutch," arguably, yes.
EnglishChina's entry into the WTO will, arguably, have as far-reaching an effect as anything which will take place in Seattle.
Een Chinees lidmaatschap zal waarschijnlijk net zulke verstrekkende gevolgen hebben als om het even wat er in Seattle uit de bus komt rollen.

Synoniemen (Engels) voor "arguable":

arguable