EN

arguable {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "arguable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is of course arguable whether it is a great success or a moderate one.
Men kan er natuurlijk over redetwisten of het een groot succes, dan wel een bevredigend succes is.
EnglishIn fact the World Trade Organisation, as it currently functions, plays an extremely arguable role in European politics.
Wij constateren dat de rol die WHO momenteel speelt, het Europese beleid niet ten goede komt.
EnglishIt is arguable that the European Union is in some ways already more transparent than some of our Member States.
Men zou kunnen stellen dat de Europese Unie in sommige opzichten al transparanter is dan enkele van onze lidstaten.
EnglishSecondly, the distribution of powers between national authorities and the European authority according to line of action is arguable.
Ten tweede, de verdeling van bevoegdheden tussen nationale overheden en de Europese overheid per actielijn is discutabel.
EnglishIt must surely be arguable that a ban would breach the EU directive on equal treatment regardless of race or religion.
Een verbod is ongetwijfeld aanvechtbaar omdat het een schending is van de EU-richtlijn inzake gelijke behandeling ongeacht ras of religie.
EnglishBased on declarations of intent which make unanimity inevitable, they open the door to technical elements which are sometimes arguable.
Ze zijn gebaseerd op intentieverklaringen waar slechts overeenstemming over kan bestaan, en laten daarom ruimte voor technische aspecten, die soms omstreden zijn.
EnglishIt is at least arguable that, in some countries, giving CESR this role would be unconstitutional and contrary to the principle of freedom of speech.
Het is in elk geval aantoonbaar dat het in sommige landen ongrondwettelijk en in strijd met het beginsel van de vrijheid van meningsuiting zou zijn om het CESR die rol toe te kennen.

Synoniemen (Engels) voor "arguable":

arguable