"Argentine" in het Nederlands

EN

"Argentine" - vertaling Nederlands

EN

Argentine {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Argentine
Heeft de Argentijn niks aan.

Voorbeeldzinnen voor "Argentine" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHe's the soul, the nerve, the hope and the reality of the Argentine people.
Hij is de ziel, het zenuwcentrum, de hoop en de realiteit van Argentinië.
EnglishNow the protectionism of Argentine dance teachers aside, I found this very interesting.
Afgezien van het protectionisme van Argentijnse dansers, vond ik dit heel interessant.
EnglishHarmony in Argentine society is being achieved with difficulty but with tenacity.
De eendracht in de Argentijnse samenleving komt met moeite en dankzij veel volharding van de grond.
EnglishThe fisheries agreement with Argentina subsidizes transfers to the Argentine flag.
Het visserij-akkoord met Argentinië biedt subsidies voor schepen die onder Argentijnse vlag gaan varen.
EnglishThe Union's representatives must draw the Argentine Government's attention to these issues.
Vertegenwoordigers van de Unie moeten deze zaken onder de aandacht brengen van de Argentijnse regering.
EnglishAt first, the Argentine government said, "No, there's no way.
Eerst zei de Argentijnse regering: "Nee, niet mogelijk.
EnglishI have to say that, in this area, we have found the Argentine authorities to be most open in their approach.
Ik moet zeggen dat wij hier een grote bereidheid hebben vastgesteld bij de Argentijnse autoriteiten.
EnglishIt's by Astor Piazzolla, an Argentine composer.
Het is van Astor Piazzolla, een Argentijnse componist.
EnglishOtherwise the belated decision which the Commission took on 14 March to exclude Argentine produce would make no sense.
Anders is het late besluit van de Commissie van 14 maart om Argentijnse producten te weren onbegrijpelijk.
EnglishThe Argentine situation has improved since December, but we are still faced with tremendous difficulties.
Argentinië staat er momenteel beter voor dan in de maand december, maar het land kampt nog steeds met enorme moeilijkheden.
EnglishThat's no help to the Argentine
EnglishThis involves economic, fiscal and financial measures and sacrifices requiring still greater effort for the Argentine people.
Er dringen zich met andere woorden economische, fiscale en financiële maatregelen en ontzeggingen op die nog meer inspanningen van de Argentijnse bevolking zullen vereisen.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, the treatment of the Mapuche in Pulmari by the Argentine Government is illegal and marked by shameful corruption.
Mevrouw de Voorzitter, waarde collega's, door corruptie gebrandmerkt en illegaal is de omgang van de Argentijnse regering met de Mapuche in Pulmarí.
EnglishI also mentioned that the continued Argentine Presidency had plans for a more political process, but I am happy to take part in discussions on other ways of tackling it.
Ik zei ook dat het Argentijnse voorzitterschap plannen had om eerder politieke maatregelen te nemen, maar ik wil graag mee onderhandelen over andere manieren van aanpakken.
EnglishLastly, and within the general context of the defence of the human rights and freedoms of all Argentine citizens, we call upon the authorities to remain active and vigilant.
Tot slot, en op het algemene vlak van de bescherming van de mensenrechten en de vrijheden van alle Argentijnse burgers, verzoeken wij de autoriteiten om actief en waakzaam te blijven.
EnglishThe system will also be officially presented to all ministers in an event that we are organising in close cooperation with the Dutch presidency and the Argentine Government.
Dit stelsel zal ook officieel worden gepresenteerd aan alle ministers tijdens een onderdeel dat wij in nauwe samenwerking met het Nederlands voorzitterschap en de Argentijnse regering organiseren.
EnglishLikewise, we have recently been implementing a very interesting programme in connection with the situation of detainees in Argentine prisons, amounting to a sum of ECU 300, 000.
Ook zijn wij onlangs begonnen met de ontwikkeling van een zeer interessant programma voor een bedrag van 300.000 ecu dat te maken heeft met de situatie van gedetineerden in Argentijnse gevangenissen.

Synoniemen (Engels) voor "Argentine":

Argentine