"arena" in het Nederlands

EN

"arena" - vertaling Nederlands

NL

"arena" - vertaling Engels

EN
EN

arena {zelfstandig naamwoord}

volume_up
It is an important forum for promoting these issues to the global arena.
Zij vormt een belangrijk forum voor het overbrengen van deze kwestie naar de mondiale arena.
But in the third great arena of life, love, Len is an abysmal failure.
Maar in de derde grote arena van het leven, de liefde, is Len een verschrikkelijke mislukking.
Or in a Roman arena taking a sword to other Gladiators like him
Of binnen een Roomse arena met een zwaard met Gladiators zoals hem
arena (ook: chalk, chaulk)
NL

arena {de}

volume_up
Zij vormt een belangrijk forum voor het overbrengen van deze kwestie naar de mondiale arena.
It is an important forum for promoting these issues to the global arena.
Maar in de derde grote arena van het leven, de liefde, is Len een verschrikkelijke mislukking.
But in the third great arena of life, love, Len is an abysmal failure.
Of binnen een Roomse arena met een zwaard met Gladiators zoals hem
Or in a Roman arena taking a sword to other Gladiators like him

Voorbeeldzinnen voor "arena" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThese mistakes were duly punished in the political arena at last month's elections.
Bij de verkiezingen vorige maand in ons land zijn die fouten politiek afgestraft.
EnglishHowever, opinion is being stirred up against this directive in the political arena.
In de politieke discussie wordt echter stemming gemaakt tegen deze richtlijn.
EnglishMy second point takes us away from internal affairs to the international arena.
Mijn tweede punt beweegt zich niet op intern vlak maar op wereldniveau.
English'Human Rights ' has a quite distinct meaning in the international arena.
' Mensenrechten ' heeft in internationaal verband een relatief eenduidige betekenis.
EnglishIt is very, very important that we continue this struggle in an international arena.
Het is van het grootste belang dat we deze strijd in een internationale arena voortzetten.
EnglishWe now know what we have to do in the political arena, and I believe we are making progress.
Ik doel hier op het verschil tussen het politieke domein en het economische domein.
EnglishThat's what life is about, about daring greatly, about being in the arena.
Daar gaat het leven over, over grootse moed, over in de arena staan.
EnglishI want to see a genuine internal market operating in the control arena.
Op het vlak van controle wil ik een heuse interne markt in actie zien.
EnglishWe have to put ourselves in the position of being able to compete in the international arena.
Wij moeten ervoor zorgen dat wij de concurrentie in de internationale arena aankunnen.
EnglishMr President, it is almost impossible to discuss this issue in this arena.
Mijnheer de Voorzitter, het is haast onmogelijk om hier te spreken.
EnglishAnd they go back and forth between this hive and the arena, via this tube.
En ze gaan heen en weer tussen het nest en de arena, via deze buis.
EnglishOn a political level, the Union has never had greater potential in the international arena.
Op politiek vlak zijn de mogelijkheden van de Unie in de wereld groter dan ooit tevoren.
EnglishMr President, there has also been significant progress in the legal arena.
Mijnheer de Voorzitter, er is ook een aanzienlijke vooruitgang op juridische terrein geboekt.
EnglishIt is an important forum for promoting these issues to the global arena.
Zij vormt een belangrijk forum voor het overbrengen van deze kwestie naar de mondiale arena.
EnglishWhy, then, can we not be equally credible in the political arena?
Waarom lukt het ons dan niet net zo geloofwaardig te zijn op politiek vlak?
EnglishThe Rio Summit defined a new arena, that of sustainable development.
Op de Top van Rio werd een nieuw beleid opgesteld, namelijk van de duurzame ontwikkeling.
EnglishI went to the Verona Arena to see a wonderful opera by Giuseppe Verdi, La Traviata.
Ik ben daar naar de prachtige opera La Traviata van Giuseppe Verdi in de Arena van Verona geweest.
EnglishFor me, what is important, indeed fundamental, is to bring this matter into the public arena.
Het belangrijkste is voor mij dat dit dossier nu onderwerp van gesprek in het openbaar is.
EnglishBut in the third great arena of life, love, Len is an abysmal failure.
Maar in de derde grote arena van het leven, de liefde, is Len een verschrikkelijke mislukking.
EnglishMy thanks go to everyone, and I hope to see you again in some other arena in the future!
Ik dank u allemaal en hoop dat wij elkaar in de toekomst op een ander werkterrein nog terugzien.

Synoniemen (Engels) voor "arena":

arena