"area of law" in het Nederlands

EN

"area of law" - vertaling Nederlands

EN

area of law {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. juridisch
volume_up
rechtsgebied {het} (deel van het vak)

Voorbeeldzinnen voor "area of law" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt has been an area outside law and order and we have seen the terrible consequences.
Het is een terrein geweest dat buiten recht en orde stond, en we hebben de verschrikkelijke gevolgen gezien.
EnglishGiven that this area of law is out of bounds for integration measures, such interference is unacceptable.
Dit is onaanvaardbaar, want het gaat om een terrein dat buiten het integratieproces valt.
EnglishIt is inconsistent to harmonize an area of law and at the same time maintain fifteen separate national systems.
Het is onmogelijk om een juridisch gebied te harmoniseren en terzelfdertijd 15 afzonderlijke, nationale systemen te behouden.
EnglishWe need to take this area of law outside the remit of a few specialists who may be able to charge a lot for it.
We moeten ervoor zorgen dat dit onderdeel van het juridische stelsel niet voorbehouden blijft aan een klein groepje specialisten die er veel geld voor kunnen vragen.
EnglishNor, moreover, can we support the desire that the Tampere Summit should be the starting signal for a new Intergovernmental Conference concerning further integration in the area of law.
Bovendien zijn wij het er niet mee eens dat de top van Tampere het startsignaal zou geven voor een nieuwe intergouvernementele conferentie over verregaande integratie op juridisch gebied.

Vergelijkbare vertalingen voor "area of law" in Nederlands

of voorzetsel
law zelfstandig naamwoord
area zelfstandig naamwoord
area of activity zelfstandig naamwoord
area of concern zelfstandig naamwoord
field of law zelfstandig naamwoord
by operation of law bijwoord
rule of law zelfstandig naamwoord