"area of concern" in het Nederlands

EN

"area of concern" - vertaling Nederlands

EN

area of concern {zelfstandig naamwoord}

volume_up
area of concern (ook: point of interest)
Since the attacks of 9/ 11, safety in the transport sector has become an important area of concern, for Europe as much as for anyone else, and with good reason.
Sinds de aanslagen van 11 september is veiligheid in de transportsector terecht een belangrijk aandachtspunt geworden, ook op Europees niveau.
area of concern

Voorbeeldzinnen voor "area of concern" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA special area of concern when granting aid is the protection of the aid workers.
Een bijzonder punt bij de hulpverlening is de bescherming van de hulpverleners.
EnglishThe third area of concern has to do with the security screening for potential weapons.
Het derde punt van zorg heeft te maken met de beveiligingscontrole op mogelijke wapens.
EnglishThis has been the EU’ s pet area of concern for a long time, and care needs to be taken over it.
Dit is sinds jaar en dag een troetelkind van de EU waar we goed over moeten waken.
EnglishObviously, the nuclear industry is an area of concern - and Mr Donnelly touched on this.
Uiteraard wekt de kernindustrie onze bezorgdheid -de heer Donnelly heeft dat al terloops behandeld.
EnglishThe so-called 'one man start up ' is a very important area of concern.
Het zogeheten one man start up is een heel belangrijke wens.
EnglishAnother area of concern is the temporary-to-permanent contract fee.
Ook het tarief voor het omzetten van een uitzendcontract naar een vast contract vormt een heikel punt.
EnglishI would venture to remind you also, Commissioner, that road safety is another area of concern for us.
Die veiligheid, mevrouw de commissaris, heeft ook sterk onze aandacht voor het vervoer over de weg.
EnglishThere is the difficult issue of ethics which I do not wish to tackle, as this is an area of concern for us.
De moeilijke kwestie van de ethiek wil ik daarbij niet uit de weg gaan omdat die ons zorgen baart.
EnglishThe one area of concern I have is in relation to the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN.
Mijn enige bezorgdheid betreft ICANN, de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
EnglishAn important area of concern was passenger transport.
Een belangrijk punt van aandacht was het personenvervoer.
EnglishA number of you, including Mr Garriga and Mrs Jensen, have also flagged the agencies as an area of concern.
Een aantal, zoals de heer Garriga en mevrouw Jensen, hebben ook de agentschappen genoemd als punt van zorg.
EnglishPerhaps this is a justifiable area for concern, but there is a real risk of going off the rails here.
De zorgen die daaraan ten grondslag liggen zijn misschien wel gerechtvaardigd maar het gevaar van ontsporing is groot.
EnglishThe second area of concern to us, where we were in line with a number of other committees, is the issue of jurisdiction.
Ons tweede punt van zorg, en daar zaten we op één lijn met een aantal andere commissies, is de jurisdictie.
EnglishAnother area of concern is cofinancing.
Een ander punt van aandacht is de cofinanciering.
EnglishMy second area of concern is procedure.
EnglishMy second area of concern is the lack of real democratic control over what is negotiated on our behalf by the Commission.
Mijn tweede punt van zorg is het gebrek aan democratische zeggenschap over hetgeen waarover de Commissie namens ons heeft onderhandeld.
EnglishConsequently we must question the Council's sincerity in seeking to address what is a major area of concern throughout the European Union.
We vragen ons dan ook af in hoeverre het de Raad ernst is met dit vraagstuk, dat in de gehele Europese Unie geldt als een belangrijke bron van zorg.
EnglishSince the attacks of 9/ 11, safety in the transport sector has become an important area of concern, for Europe as much as for anyone else, and with good reason.
Sinds de aanslagen van 11 september is veiligheid in de transportsector terecht een belangrijk aandachtspunt geworden, ook op Europees niveau.
EnglishThe number of cases of BSE, or bovine spongiform encephalopathy, that have been identified in Europe over the last few years is, as we know, a major area of concern.
Het nu al geruime jaren in Europa geregistreerde aantal gevallen van BSE, van bovine spongiforme encefalopathie, baart ons, zoals u weet, grote zorgen.

Vergelijkbare vertalingen voor "area of concern" in Nederlands

of voorzetsel
area zelfstandig naamwoord
concern zelfstandig naamwoord