"area of activity" in het Nederlands

EN

"area of activity" - vertaling Nederlands

EN

area of activity {zelfstandig naamwoord}

volume_up
area of activity (ook: work area, working area)
area of activity

Voorbeeldzinnen voor "area of activity" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe fact is that the United States is not a partner in any area of activity.
De Verenigde Staten kunnen immers op geen enkel terrein als partner worden aangemerkt.
EnglishI agree with everybody who has said that this is an important and interesting area of activity.
Ik beaam dat dit een belangrijk en interessant beleidsterrein is.
EnglishIn every area of activity there is a need to return to politics, multilateralism and international law.
Hoe het ook zij, men moet terug naar de politiek, naar het multilateralisme en het volkenrecht.
EnglishWe are dealing here with the area of activity of national intelligence and security services.
Hier hebben wij te maken met het domein van het opereren van nationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
EnglishIt is an entirely new area of activity.
Het betreft hier een volkomen nieuw activiteitenterrein.
EnglishI am prepared to consider with you the best ways of further enhancing this area of activity of UCLAF.
Ik ben bereid om mij tezamen met u te bezinnen over de wijze waarop wij dit onderdeel van de activiteiten van UCLAF het beste kunnen versterken.
EnglishEach of these organisations concerned itself with a specific area of activity and, in our opinion, the results have been positive.
Al deze organisaties hebben zich beziggehouden met specifieke acties en de resultaten zijn volgens ons zeer positief.
EnglishAs has already been mentioned, this is an enormously important area of activity, representing over 10 % of the Union's GDP.
Zoals zojuist al werd opgemerkt is dit een uiterst belangrijke sector die niet minder dan 10 % van het communautaire BBP uitmaakt.
EnglishThat is what is new in this and why we are moving into a new area of activity and a new method of funding and decision-making.
Daarmee begeven wij ons ook op een nieuw terrein van activiteiten en volgen wij een nieuwe methode van financiering en besluitvorming.
EnglishRather, it is our duty to devise appropriate Community procedures for an area of activity which is on the extreme fringes of Community competence.
Het is veeleer onze taak om voor een activiteit aan de rand van de gemeenschappelijke bevoegdheid een geschikte gemeenschappelijke manier van handelen te vinden.
EnglishDeveloping our rapid reaction capability in the coming months will be a demonstration of this Union's willingness to contribute and to assist the UN in this important area of activity.
Met het samenstellen van een snelle reactiemacht in de komende maanden geeft de Unie aan bereid te zijn de VN bij te staan op dit belangrijke actiegebied.
EnglishIt is that we have an interest in virtually every area of activity of the Union to establish close and cooperative relations with the United States.
Ik wil iets anders zeggen, namelijk dat we erbij gebaat zijn op nagenoeg elk gebied waarop de EU zich begeeft nauwe betrekkingen en samenwerkingsverbanden met de Verenigde Staten aan te knopen.
EnglishCompetition is necessary and rules are required if the expert jury is to be given an area of activity and a definite mandate, neither of which it has, unfortunately, had to date.
Competitie is noodzakelijk en vereist regels om ook de vakjury een taakgebied te geven en haar een duidelijke opdracht te kunnen verstrekken, wat thans helaas niet het geval is.
EnglishIn the context of this debate, I am taking the opportunity to raise what is, mercifully, still a relatively small area of activity which has in recent years been criminalized.
In de context van dit debat wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om de aandacht te vestigen op een - gelukkig - nog betrekkelijk beperkt terrein dat de afgelopen jaren is gecriminaliseerd.
EnglishIncreased security for e-commerce in the EU should boost consumer confidence and help the citizens of the EU to benefit from this area of activity with greater peace of mind and security.
Een beter beveiligde elektronische handel in de Europese Unie zou het vertrouwen van de consument sterken, zodat hij met een geruster hart en veiliger van deze nieuwe mogelijkheid kan profiteren.

Vergelijkbare vertalingen voor "area of activity" in Nederlands

of voorzetsel
area zelfstandig naamwoord
activity zelfstandig naamwoord