"are needle" in het Nederlands

EN

"are needle" - vertaling Nederlands

EN

are needle {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "are needle" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt's -- I had to make little holes in the base of the needle, to shove his feet in.
Ik heb kleine gaatjes moeten maken in de onderkant van de naald, voor zijn voeten.
EnglishAnd just by saying double dactyl, I've sent the geek needle all the way into the red.
Door "dubbele dactylus" te zeggen, heb ik de geek-naald helemaal het rood in gejaagd.
EnglishAnd we know from that study that when you want reality, you go to the needle.
We weten van dat onderzoek dat wanneer je realiteit wilt, je naar de naald moet grijpen.
EnglishTracking down cyber-crooks is like looking for a needle in a haystack.
Het opsporen van internetboeven is als het zoeken naar een speld in een hooiberg.
EnglishBob's on the table, and we take this sort of small needle, you know, not too big.
Bob ligt op de tafel, en we nemen een kleine naald zoals deze, je ziet, niet zo'n hele grote.
EnglishSome mad scientist is going to jab your arm with a needle and take four tubes of blood.
Een maffe onderzoeker steekt naalden in je arm en neemt vier bloedstalen.
EnglishI'm going to pierce my skin and run this needle through to the other side.
Ik ga mijn huid doorboren en deze naald door mijn arm heen steken, tot ik erdoorheen ben.
EnglishI would like to say the following in response to Mr Needle's question.
Naar aanleiding van de vraag van de heer Needle kan ik het volgende zeggen.
EnglishI would like to thank Mr Needle for his positive reaction to the Council's reply.
Ik wil de geachte afgevaardigde danken voor zijn positieve reactie op het antwoord van de Raad.
EnglishAnd they use a red hot iron needle to make a hole through the muzzle.
En met een gloeiend heette naald wordt er een gat door de snuit geboord.
EnglishYou can't make a needle by rubbing a lump of iron with a cloth."
Je kunt geen naald maken door over een klomp ijzer te wrijven met een doekje.
EnglishSo his choice was either to accept that dirty needle or not to get high.
Dus hij moest kiezen tussen die vuile naald of niet high worden.
EnglishI wholeheartedly support what Mr Needle said in this regard.
Ik ben het hier van harte eens met wat de heer Needle hierover heeft gezegd.
EnglishMr Needle's excellent report makes a series of timely and practical proposals.
Gelukkig stelt het uitstekende verslag van de heer Needle een aantal zaken voor die realiseerbaar zijn.
EnglishAnd if you want the ultimate in placebo, you've go to the needle.
En voor het ultieme placebo-effect, moeten we naar de naald gaan.
EnglishI do not intend to repeat the praise that has already been heaped on Mr Needle's excellent report.
Ik ga niet de goede zaken herhalen die in het uitstekende verslag van collega Needle al zijn genoemd.
EnglishNow this is a particularly frustrating placement of the needle.
Dit is een bijzonder frustrerende plaatsing van de naald.
EnglishI used the needle which has got a slight blade on the end.
Ik gebruikte de naald met de scherpe zijkant aan het eind.
EnglishSo he injects the first guy, and then he's wiping the needle on his shirt, and he injects the next guy.
Dus hij injecteert de eerste man, veegt dan de naald af aan zijn shirt, en injecteert dan de volgende.
EnglishMr Needle made a very telling point when he said that the House has a rare opportunity.
De heer Needle heeft een heel treffende opmerking gemaakt, toen hij zei dat het Parlement hier een unieke kans krijgt.

Vergelijkbare vertalingen voor "are needle" in Nederlands

are zelfstandig naamwoord
needle zelfstandig naamwoord
to needle werkwoord
netting needle zelfstandig naamwoord
tubular needle zelfstandig naamwoord
knitting needle zelfstandig naamwoord
Dutch
blunt needle zelfstandig naamwoord
are you kidding me? tussenwerpsel
bent needle zelfstandig naamwoord
detachable needle zelfstandig naamwoord
mending needle zelfstandig naamwoord
plaiting needle zelfstandig naamwoord