"arduous" in het Nederlands

EN

"arduous" - vertaling Nederlands

EN

arduous {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
As Mr Oostlander rightly says, the report shows that the door is open, but the path is arduous.
Het verslag laat zien, zoals collega Oostlander terecht zei, dat de deur openstaat, maar dat de weg moeilijk zal zijn.
That is particularly arduous, of course, in the case of Sweden and will continue to be the case until the completion of the Øresund link.
Dat is bijzonder moeilijk, zeker in het geval van Zweden, en het zal tot de voltooiing van de Öresundverbinding moeilijk blijven.
Further far reaching reforms are needed in the former communist countries which, in the short term, can prove difficult because change is often seen as arduous.
Er zijn nog omvangrijke hervormingen nodig in de voormalige communistische landen, en dat kan op korte termijn moeilijk zijn, omdat aanpassingen vaak als bezwaarlijk worden gezien.

Voorbeeldzinnen voor "arduous" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe adoption of this report is the result of a long series of arduous discussions.
De goedkeuring van dit verslag is het resultaat van een lange reeks moeizame debatten.
EnglishThis is what Europe must work towards, even though it will be a long and arduous process.
Daar moet Europa aan werken, hoewel het een moeilijke en lange weg zal zijn.
EnglishBut they are only one step on the long and arduous journey upon which we have decided to embark.
Ze zijn echter slechts een stap op de lange en moeilijke weg die we willen gaan.
EnglishAs for the Balkans, they have given rise to an arduous and very precarious financial set-up.
Voor de Balkan is met veel moeite een heel precair financieel stellage in elkaar gezet.
EnglishThe committee's work was long and arduous, but it bore fruit.
Het is een lange en moeilijke bevalling geweest, maar het resultaat mag er zijn.
EnglishResearch into its long-term effects has been arduous and slow.
Het onderzoek naar de gevolgen op de lange termijn is complex en vordert langzaam.
EnglishOur thanks go to the rapporteur for his successful consensus-building, which is always an arduous task.
Ik wil de rapporteur dankzeggen voor zijn grote inzet om tot een consensus te komen!
EnglishWe must not deceive ourselves - the fight against terrorism will be a very long and arduous task.
Wij mogen onszelf niets wijsmaken: de strijd tegen het terrorisme wordt lang en hardnekkig.
EnglishMadam President, this simplification and modernisation has proved to be an arduous task.
Voorzitter, deze vereenvoudiging en modernisering van de verordening is een zware bevalling geweest.
EnglishThis principle has been and continues to be the subject of arduous debates in the Council.
Dit principe was en is de inzet van felle debatten in de Raad.
EnglishIt is an encouraging decision following a time-consuming and, at times, arduous piece of work.
Het is een positief besluit na lange en lastige werkzaamheden.
EnglishIn Europe, uniting in a common European market is proving to be an arduous task.
In Europa lukt het ons slechts met grote moeite overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijke Europese markt.
EnglishIt is no wonder that the rapporteur had to engage in long and arduous debate with the Council.
Het is geen wonder dat de rapporteur langdurige en moeizame onderhandelingen met de Raad heeft moeten voeren.
EnglishThe post-war period will see some arduous work begin, first of all of course in the form of humanitarian aid.
Na de oorlog wacht een moeizame opdracht, in de eerste plaats het verlenen van humanitaire hulp.
EnglishThis has been a long, challenging and arduous process.
Het was een langdurig, uitdagend en arbeidsintensief proces.
EnglishIt is an arduous course and no doubt Mr Roche and his colleagues have the air miles to prove it.
Dat is een lastige weg, en de heer Roche en zijn collega's kunnen dat ongetwijfeld aantonen met hun air miles.
English(Laughter) It's an arduous, difficult sport, and I don't remember smiling at any time during this sport.
(Gelach) Het is een moeizame, lastige sport, en ik denk niet dat ik ooit gelachen heb tijdens deze sport.
EnglishGiven the balance of power in the European Parliament and in Europe, it will be an arduous struggle.
Gezien de krachtsverhoudingen binnen het Europees Parlement en binnen Europa, is dat geen gemakkelijke strijd.
EnglishAs Mr Oostlander rightly says, the report shows that the door is open, but the path is arduous.
Het verslag laat zien, zoals collega Oostlander terecht zei, dat de deur openstaat, maar dat de weg moeilijk zal zijn.
EnglishNow there are some people who tend to emphasise the open door, while others stress the arduous path.
Nu zijn er mensen die eerder de openstaande deur benadrukken, terwijl anderen eerder de nadruk leggen op de moeilijke weg.

Synoniemen (Engels) voor "arduous":

arduous