EN

Arctic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. geografie
We kunnen nu naar het Arctisch gebied gaan.
The military of the Arctic nations is taking it really seriously.
Ook de legerleidingen van de arctische landen nemen dit echt serieus.
Another point: Mr Väyrinen referred to the Arctic Council and the Barents Sea.
Dan nog iets anders: de heer Väyrynen had het over de Arctische Raad en de Barentszzee.

Voorbeeldzinnen voor "Arctic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey breed in the high arctic, and they winter down in southern South America.
Maar ze verzamelen in de Golf en waaieren dan uit over het noordpoolgebied.
EnglishAnother point: Mr Väyrinen referred to the Arctic Council and the Barents Sea.
Dan nog iets anders: de heer Väyrynen had het over de Arctische Raad en de Barentszzee.
EnglishThere are very, very few people who don't know now about what is happening in the Arctic.
Er zijn nu nog erg weinig mensen die niet weten wat er gebeurt in het poolgebied.
EnglishThey give birth inside the ice, and they feed on the Arctic cod that live under the ice.
Ze baren in het zeeijs, en voeden zich met de kabeljauw die onder het zeeijs leeft.
EnglishSuch as the Arctic -- we have one chance, right now, to get it right.
Bijvoorbeeld het Arctische gebied -- we hebben nu een kans om het goed te doen.
EnglishIn the two years before my swim, 23 percent of the arctic sea ice cover just melted away.
In de twee jaar vóór mijn zwemtocht, is 23% van het arctische zee-ijs weggesmolten.
EnglishAre you going to broach the sensitive subject of new energy extraction in Arctic areas?
Zult u het hebben over de gevoelige nieuwe energie-ontginning in de Arctische gebieden?
EnglishThe arctic ice cap is, in a sense, the beating heart of the global climate system.
De ijskap op de Noordpool is in zekere zin het kloppend hart van ons globaal klimaatsysteem.
EnglishThis poses a major threat to the Barents Sea and the Arctic environment.
Dit vormt een grote bedreiging voor de Barentszzee en het milieu van het Noordpoolgebied.
EnglishThe thickness of the Arctic decreased more than 40 percent since 1960.
De dikte van het poolijs is met meer dan 40 procent afgenomen sinds 1960.
EnglishI myself have proposed that the EU should join the Arctic Council.
Zelf heb ik voorgesteld dat de Europese Unie lid wordt van de Arctische Raad.
EnglishNo one has made a complete crossing of the Arctic Ocean on their own.
Niemand heeft een complete oversteek van de Noordelijke IJszee op eigen houtje gedaan.
EnglishI spent time skiing across the sea ice for weeks at a time in the high Arctic.
Ik heb ooit weken lang geskied over het zeeijs bij de Noordpool.
EnglishAlready, around the Arctic Circle -- this is a famous village in Alaska.
Nu reeds, rondom de poolcirkel -- dit is een beroemd dorp in Alaska.
EnglishGreenland is the key to the development of the Union's Arctic dimension.
Groenland is belangrijk voor de ontwikkeling van de noordelijke dimensie van de Europese Unie.
EnglishThis is Daniel; he's one of our students in Arctic Village, Alaska.
Dit is Daniel; hij is één van onze studenten in Arctic Village, Alaska.
EnglishAnd the rate at which the Arctic Sea ice is going away is a lot quicker than models.
En het poolzeeijs verdwijnt een stuk sneller dan in modellen.
EnglishIn the world of the arctic and alpine environments, where the ice is, it's real and it's present.
Aan de polen en in de alpiene milieus waar ijs is, is [klimaatverandering] echt aanwezig.
EnglishThe military of the Arctic nations is taking it really seriously.
Ook de legerleidingen van de arctische landen nemen dit echt serieus.
EnglishThis is the foundation of the whole food chain in the Arctic, right here.
Dit is de basis van de hele voedselketen in het poolgebied.

Synoniemen (Engels) voor "Arctic":

Arctic
Arctic fox