"archaeologist" in het Nederlands

EN

"archaeologist" - vertaling Nederlands

EN

archaeologist {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. archeologie
archaeologist
You're an Oxford-educated archaeologist... an expert in religious icons.
Afgestudeerde archeoloog van Oxford, expert in religieuze iconen.
She's the leading archaeologist working Easter Island today.
Zij is de voornaamste archeoloog die op Paaseiland werkt.
Probably the lead archaeologist, Monsieur Bession.
Waarschijnlijk door de archeoloog, meneer Bession.
archaeologist

Voorbeeldzinnen voor "archaeologist" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt seems an archaeologist had come to this remote place... to translate and study his latest find,
Het leek of een archeoloog hier woonde... om zijn laatste vondst te bestuderen,
EnglishNot some Oxford archaeologist or some stiff-ass Harvard professor.
Niet zo'n Oxford archaeologist of zo'n stijve hark professor van Harvard.
EnglishYou're an Oxford-educated archaeologist... an expert in religious icons.
Afgestudeerde archeoloog van Oxford, expert in religieuze iconen.
EnglishShe's the leading archaeologist working Easter Island today.
Zij is de voornaamste archeoloog die op Paaseiland werkt.
EnglishProbably the lead archaeologist, Monsieur Bession.
Waarschijnlijk door de archeoloog, meneer Bession.
EnglishAn important European archaeologist and writer, Valerio Massimo Manfredi, wrote: ‘ Rome was above all a great ideal.’
Een belangrijk Europees archeoloog en schrijver, Valerio Massimo Manfredi, schreef: u201CRome was vooral een groot ideaalu201D.

Synoniemen (Engels) voor "archaeologist":

archaeologist