EN

archaeological {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. archeologie
archaeological
Also forgotten are so many other aspects, such as archaeological research.
Nog vele andere aspecten worden vergeten, zoals het archeologisch onderzoek.
I also have an archaeological project going on in Egypt.
Er is ook een archeologisch project gaande in Egypte.
Because a word is like an archaeological artifact.
Want een woord is als een archeologisch object.
archaeological

Voorbeeldzinnen voor "archaeological" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAlso forgotten are so many other aspects, such as archaeological research.
Nog vele andere aspecten worden vergeten, zoals het archeologisch onderzoek.
EnglishMuch more than the Archaeological Museum has been destroyed in Iraq.
Het Museum voor Archeologie is geplunderd en dat is niet het enige voorbeeld van de destructie.
EnglishWe must speak openly about this political archaeological site.
Wij moeten in alle openheid spreken over die doorgeroeste politieke machine in Noord-Korea.
EnglishThis was taken inside an archaeological tunnel in the main temple.
Dit is binnen in een archeologische tunnel in de hoofdtempel.
EnglishSo, one of the things that I love to do is travel around the world and look at archaeological sites.
Een van de dingen die ik graag doe, is de wereld overreizen om archeologische sites te bezoeken.
EnglishI also have an archaeological project going on in Egypt.
Er is ook een archeologisch project gaande in Egypte.
EnglishArchaeological sites and traditional homes have been destroyed to enable these highways to be built.
Archeologische vindplaatsen en traditionele huizen zijn verwoest om de bouw van deze snelwegen mogelijk te maken.
Englishapplication of nuclear measuring techniques (in the industrial, agricultural, archaeological and geological fields);
toepassing van nucleaire meettechnieken (op industrieel, landbouw -, archeologisch en geologisch gebied);
EnglishBecause a word is like an archaeological artifact.
Want een woord is als een archeologisch object.
EnglishThere have also been considerable anxieties expressed about the potential danger to the archaeological heritage in the area.
Men maakt zich overigens ook grote zorgen over de bedreiging van het archeologisch erfgoed in de regio.
EnglishThe motorway, as currently planned, will bury this site before an archaeological dig has been carried out.
Voor de aanleg van de snelweg, zoals deze thans staat gepland, zal deze locatie begraven worden voordat er archeologische opgravingen zijn gedaan.
EnglishThe archaeological site of Allianoi consists of an entire complex of spas which, it would appear, complemented the famous Bergama Asklepion.
De archeologische site van Allianoi is een complex van waterbaden, dat waarschijnlijk het beroemde Asklepion van Pergamon vervolledigde.
EnglishEveryone was very excited about this archaeological find, because it meant that they might finally be able to assemble a single dodo skeleton.
Iedereen was erg blij met deze archeologische vondst omdat het nu misschien mogelijk zou zijn om één enkel dodoskelet in elkaar te zetten.
EnglishAnd many, many hundreds of skulls like this have been found in archaeological sites all over the world, dating back five to 10 thousand years.
Vele, vele honderden van dit soort schedels zijn in archeologische vindplaatsen aangetroffen over de hele wereld, die dateren van vijf tot tienduizend jaar geleden.
EnglishWithout referring to that almost archaeological entity which used to be known as 'Community preference ', I should like to draw the Commissioner's attention to the membership of the WTO panel.
Zonder te verwijzen naar deze bijna archeologische entiteit die de " communautaire preferentie " is, wil ik graag de aandacht van de commissaris vestigen op de samenstelling van het WHO-panel.

Synoniemen (Engels) voor "archaeological":

archaeological
archaeology
English