"arcane" in het Nederlands

EN

"arcane" - vertaling Nederlands

EN

arcane {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "arcane" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut I also wanted to follow the hundreds of arcane and obscure laws that are in the Bible.
Maar ik wou ook alle honderden andere oude en obscure wetten volgen die in de Bijbel staan.
EnglishWe have even managed to make the study of literature arcane.
We hebben het zelfs voor elkaar gekregen literatuurstudies te mystificeren.
EnglishBehind this arcane concept lies something that is basically worthwhile.
Dit onbegrijpelijke begrip versluiert iets dat op zich goed is.
EnglishI regard our key parliamentary role as being to act a reflector of reality into the sometimes arcane discussions in this Union of ours.
Ik beschouw het als onze elementaire parlementaire taak om wat werkelijkheidszin te geven aan de in deze Unie soms wat esoterisch aandoende discussies.
EnglishI was still stuck in the old world of a whole bunch of boffins sitting together in a room and issuing yet another arcane statement.
Ik zat nog steeds vast in de oude wereld waarin een stel technische wetenschappers bij elkaar in een kamer zitten en geheimzinnige verklaringen verkondigen.
EnglishIt must be said that it is an extremely labyrinthine and arcane system and not a satisfactory basis for the privileges and immunities of a House of this kind.
Ik moet zeggen dat dit een uiterst warrig en ontoegankelijk systeem is en geen bevredigende basis voor de voorrechten en immuniteiten van een Parlement als het onze.
EnglishWe also acknowledge that small - but equally deserving - applicants have been disadvantaged in the past by the arcane nature and length of the assessment process.
We geven ook toe dat kleine aanvragers, die het even goed verdienden, in het verleden benadeeld zijn door de geheimzinnige aard en de lengte van de beoordelingsprocedure.