EN

arbitrator {zelfstandig naamwoord}

volume_up
With its commitment to achieving an agreement, the USA has assumed the role of arbitrator and also of guarantor.
Met hun inspanningen voor de totstandbrenging van een overeenkomst hebben de Verenigde Staten de rol van scheidsrechter op zich genomen en zich garant gesteld.
arbitrator (ook: arbiter, umpire)
Otherwise, the arbitrator would be sentencing the European Community while its guilt has not been proven.
Anders zou de arbiter de Europese Gemeenschap veroordelen zonder dat haar schuld bewezen zou zijn.
Will we be watching every arbitrator and regulator to make sure that Community law is correctly applied?
Moeten we dan toezicht houden op iedere arbiter en rechter om ervoor te zorgen dat het Gemeenschapsrecht correct wordt toegepast?

Voorbeeldzinnen voor "arbitrator" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe United States is gradually losing its role as arbitrator in this matter.
De Verenigde Staten verliezen langzaam maar zeker hun rol van bemiddelaar.
EnglishThe arbitrator’ s award does not indicate what could be an appropriate tariff level.
In de beslissing van de bemiddelaar wordt niet aangegeven wat een acceptabel tarief is.
EnglishOtherwise, the arbitrator would be sentencing the European Community while its guilt has not been proven.
Anders zou de arbiter de Europese Gemeenschap veroordelen zonder dat haar schuld bewezen zou zijn.
EnglishWill we be watching every arbitrator and regulator to make sure that Community law is correctly applied?
Moeten we dan toezicht houden op iedere arbiter en rechter om ervoor te zorgen dat het Gemeenschapsrecht correct wordt toegepast?
EnglishWith its commitment to achieving an agreement, the USA has assumed the role of arbitrator and also of guarantor.
Met hun inspanningen voor de totstandbrenging van een overeenkomst hebben de Verenigde Staten de rol van scheidsrechter op zich genomen en zich garant gesteld.
EnglishIt was against the fact that the WTO claims to be the source of all rules, the arbitrator of all disputes and the supreme judge of tomorrow's world.
Men betwist alleen de WTO het recht zich op te werpen als de enige bron van regelgeving, als de opperscheidsrechter, als de hoge rechtbank van de wereld van morgen.
EnglishAt the very least, Parliament must be an equal partner with codecision rights, and it must play the role of an objective and reliable arbitrator wherever necessary.
Het Parlement dient hier toch minstens een gelijkwaardige partner met medebeslissingsbevoegdheid te zijn, en waar nodig moet het optreden als objectieve en betrouwbare bemiddelaar.
EnglishMoreover, we want this Parliament to be the arbitrator, or at all events the privileged judge or interlocutor of the Central Bank on the policy to be implemented.
Voorts willen wij dat het Europees Parlement zich over het door de Europese Centrale Bank gevoerde beleid kan uitspreken of in elk geval de geprivilegieerde gesprekspartner van die bank wordt.

Synoniemen (Engels) voor "arbitrator":

arbitrator
arbitration