"Aral Sea" in het Nederlands

EN

"Aral Sea" - vertaling Nederlands

EN

Aral Sea {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Aral Sea
They were filled with a kind of pioneering passion, fired about the problems of the Aral Sea.
Ze waren vervuld van een soort pioniers-passie, fanatiek over de problemen van het Aralmeer.
We all know the horrific tale of the Aral Sea.
We weten allemaal wat er met het Aralmeer is gebeurd.
We visited the Aral Sea and saw at first hand the environmental problems that exist.
We hebben ook een bezoek gebracht aan het Aralmeer en hebben de milieuproblemen aldaar met eigen ogen kunnen aanschouwen.

Voorbeeldzinnen voor "Aral Sea" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey were filled with a kind of pioneering passion, fired about the problems of the Aral Sea.
Ze waren vervuld van een soort pioniers-passie, fanatiek over de problemen van het Aralmeer.
EnglishA Tacis programme has been developed to fight against the consequences of the drying of the Aral Sea.
Zo is een TACIS-programma ontwikkeld ter bestrijding van de gevolgen van het uitdrogen van het Aralmeer.
EnglishWe visited the Aral Sea and saw at first hand the environmental problems that exist.
We hebben ook een bezoek gebracht aan het Aralmeer en hebben de milieuproblemen aldaar met eigen ogen kunnen aanschouwen.
EnglishIt is clear that the drought is causing damage in the Aral Sea area and particularly in Western Uzbekistan.
De droogte richt duidelijk schade aan in het gebied van het Aralmeer, met name in West-Oezbekistan.
EnglishWe all know the horrific tale of the Aral Sea.
We weten allemaal wat er met het Aralmeer is gebeurd.
EnglishWe visited the Karakalpakstan region, the region where they are struggling with the serious problems of the Aral Sea.
Wij hebben de streek van Karakalpakstan bezocht, de streek waar men kampt met de grote problemen van het Aralmeer.
EnglishThere was a time when the Soviet Union wanted to fill the Aral Sea with water from rivers which flow to the North Pole.
Ooit heeft de Sovjet-Unie het Aralmeer willen vullen met het water van rivieren die naar het Noordpoolgebied stromen.
EnglishExamples of this include nuclear power stations on the basis of the Chernobyl model and the drying up of the Aral Sea.
Voorbeelden hiervan zijn onder andere de kerncentrales naar het model van Tsjernobyl en het droogvallen van het Aralmeer.
EnglishI do not have enough time to elaborate on environmental issues here but I can tell you that I spent two hours flying over the Aral sea, or rather what is left of it.
De tijd ontbreekt me om over milieuzaken uit te wijden, maar ik kan u zeggen dat ik meer dan twee uur lang over het Aralmeer heb gevlogen, of beter: over wat er van over is gebleven.

Synoniemen (Engels) voor "Aral Sea":

Aral Sea
English

Vergelijkbare vertalingen voor "Aral Sea" in Nederlands

sea bijvoeglijk naamwoord
sea zelfstandig naamwoord
Dutch
of the sea bijvoeglijk naamwoord
deep sea zelfstandig naamwoord
arm of the sea zelfstandig naamwoord
Dutch
to be at sea
level of the sea zelfstandig naamwoord
bottom of the sea zelfstandig naamwoord
calcite sea zelfstandig naamwoord
to be all at sea