"arable farming" in het Nederlands

EN

"arable farming" - vertaling Nederlands

EN

arable farming {zelfstandig naamwoord}

volume_up
arable farming (ook: tillage)
A young farmer who has invested in a mixed operation, combining stock and arable farming, has his back to the wall as things stand at present.
Jonge landbouwers die pas in een gemengd bedrijf met rundermesterij en akkerbouw hebben geïnvesteerd, staan in de huidige situatie met de rug tegen de muur.
Already there are moves in arable farming towards integrated crop management, broadly based on organic principles though not completely organic.
Er zijn al bewegingen in de akkerbouw naar geïntegreerd gewasbeheer, dat reeds in grote mate gebaseerd is op biologische beginselen, zij het niet volledig biologisch.

Voorbeeldzinnen voor "arable farming" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFirst, no reduction on arable farming supplements.
In de eerste plaats geen korting op de akkerbouwtoeslagen.
EnglishAnd my very last point, we consider it a bad idea to take the funding for all this from the arable farming sector.
En als allerlaatste punt, wij vonden het een slecht idee om de financiering van het geheel te laten komen uit de akkerbouwsector.
EnglishThis issue will have to be discussed, as we must not lose sight of the possibility of simplifying our system of arable farming.
Hierover moeten wij nog discussiëren, want we mogen niet de gelegenheid voorbij laten gaan ons landbouwsysteem te vereenvoudigen.
EnglishThe cold climate of these regions means a shorter growing season and higher costs both for arable and livestock farming.
Ten gevolge van het koude klimaat is het groeiseizoen er veel korter en liggen de kosten van de akkerbouw en de veehouderij een stuk hoger dan elders.
EnglishA young farmer who has invested in a mixed operation, combining stock and arable farming, has his back to the wall as things stand at present.
Jonge landbouwers die pas in een gemengd bedrijf met rundermesterij en akkerbouw hebben geïnvesteerd, staan in de huidige situatie met de rug tegen de muur.
EnglishAlready there are moves in arable farming towards integrated crop management, broadly based on organic principles though not completely organic.
Er zijn al bewegingen in de akkerbouw naar geïntegreerd gewasbeheer, dat reeds in grote mate gebaseerd is op biologische beginselen, zij het niet volledig biologisch.

Vergelijkbare vertalingen voor "arable farming" in Nederlands

arable bijvoeglijk naamwoord
farming zelfstandig naamwoord
arable land zelfstandig naamwoord
battery farming zelfstandig naamwoord
dry farming zelfstandig naamwoord
factory farming zelfstandig naamwoord
arable ground zelfstandig naamwoord