EN

Arabian {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Arabian (ook: Arab, Arabic)

Voorbeeldzinnen voor "Arabian" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishDespite this, the Kuwaiti Parliament is different from the other parliaments of the Arabian Gulf.
Desalniettemin verschilt het Koeweitse parlement van de andere parlementen in de Arabische Golf.
EnglishRiyadh had an 82 % turnout of men only, even though the Saudi Arabian electoral law states that citizens are eligible to vote.
In Riyad was de opkomst 82 procent, maar alleen mannen, ofschoon volgens de kieswet van Saoedi-Arabië burgers kiesrecht hebben.
EnglishLike Arabian days
EnglishAnd in parts of the Arabian Gulf, the seawater, the salinity is increasing steadily due to the discharge of waste brine from desalination plants.
In delen van de Perzische Golf neemt het zoutgehalte gestaag toe door de lozing van overtollig pekelwater door ontziltingsinstallaties.
EnglishThe United States of America has recently taken the lead in openly encouraging the establishment of democracy in the Arabian Peninsula.
De Verenigde Staten van Amerika hebben onlangs het voortouw genomen en openlijk een lans gebroken voor de instelling van een democratie op het Arabische Schiereiland.
EnglishMr President, we all agree with our colleague Mr Mohammed Alí in that Averroës is an important figure, just as the Arabian Montesquieu, Ibn Khaldun, was an important figure.
Mijnheer de Voorzitter, wij zijn het allen eens met onze collega, de heer Mohamed Ali: Averroës is net als Ibn Chaldoen, de Arabische Montesquieu, een groot denker.

Synoniemen (Engels) voor "Arabian":

Arabian
English
Arabian Peninsula
English