"Arabia" in het Nederlands

EN

"Arabia" - vertaling Nederlands

NL
EN

Arabia {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Arabia
In the Islamic world they are acknowledged only by Saudi Arabia and Pakistan.
In de islamitische wereld worden de Taliban alleen door Saudi-Arabië en Pakistan erkend.
For example, in Saudi Arabia there is a phenomenon called the religious police.
Bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië heb je het fenomeen van de zogenaamde religieuze politie.
That fact needs emphasising, because the situation in Saudi Arabia is well known.
Dit feit moeten we onderstrepen, want de situatie in Saudi-Arabië is welbekend.

Voorbeeldzinnen voor "Arabia" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat fact needs emphasising, because the situation in Saudi Arabia is well known.
Dit feit moeten we onderstrepen, want de situatie in Saudi-Arabië is welbekend.
EnglishAnd that was the year that they restored and re-released "Lawrence of Arabia."
Dat was het jaar waarin ze "Lawrence of Arabia" herstelden en opnieuw uitbrachten.
EnglishI should also like to add Saudi Arabia, Colombia, Indonesia and Afghanistan.
Ik zou hier Saoedi-Arabië, Colombia, Indonesië en Afghanistan aan willen toevoegen.
EnglishThe situation of women in Saudi Arabia is a matter of very considerable concern.
De situatie van vrouwen in Saoedi-Arabië is reden tot grote bezorgdheid.
EnglishFor example, in Saudi Arabia there is a phenomenon called the religious police.
Bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië heb je het fenomeen van de zogenaamde religieuze politie.
EnglishThis photograph's taken 1950s in Saudi Arabia.
Dit is een foto genomen door Franz Hueber tijdens de jaren vijftig in Saoedi-Arabië.
EnglishIn the Islamic world they are acknowledged only by Saudi Arabia and Pakistan.
In de islamitische wereld worden de Taliban alleen door Saudi-Arabië en Pakistan erkend.
EnglishBill Gates put it very well when he was traveling through Saudi Arabia.
Bill Gates verwoordde het heel goed toen hij op reis was door Saudi-Arabië.
EnglishIt is controlling Saudi Arabia's oil by controlling the royal family.
Amerika controleert via de koninklijke familie ook de olie uit Saoudi-Arabië.
EnglishWe also agree with the deletion of the aeroplanes from Saudi Arabia.
We zijn het ook eens met het schrappen van de vliegtuigen uit Saoedie-Arabië.
EnglishIraq will still be the second largest oil producer in the world, behind Saudi Arabia.
Irak zal nog steeds de tweede grootste olieproducent in de wereld blijven, na Saoedi-Arabië.
EnglishWe know that in Saudi Arabia they have used the vaccination policy for the last two years.
In Saudi-Arabië heeft men tijdens de afgelopen twee jaar gebruik gemaakt van vaccinatie.
EnglishI look forward to very fruitful relations continuing between the EU and Saudi Arabia.
Ik kijk uit naar de voortzetting van de zeer vruchtbare relaties tussen de EU en Saoedi-Arabië.
EnglishChina, Iran, Saudi-Arabia and the United States account for approximately 88 % of those.
China, Iran, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten nemen hiervan ongeveer 88% voor hun rekening.
EnglishSo, this lady sees terrorism in Istanbul, New York and Saudi Arabia.
Deze vrouw ziet dus terrorisme in Istanbul, New York en Saudi-Arabië.
EnglishThere are 1500 mosques in France - are there 1500 churches in Saudi Arabia?
Zijn er 1500 kerken, zoals er 1500 moskeeën in Frankrijk zijn?
EnglishThere is a lot more to do when it comes to Zimbabwe, Belarus, Burma, Saudi Arabia etc.
Er is nog veel meer te doen, waar het gaat om Zimbabwe, Wit-Rusland, Birma, Saoedi-Arabië enzovoort.
EnglishWe should not merely focus on Saudi Arabia, but also on other countries, Yemen in particular.
Wij moeten ons niet slechts op Saudi-Arabië richten, maar ook op andere landen, met name Jemen.
EnglishSaudi Arabia is one of just three countries which officially supported the Taliban regime.
Saudi-Arabië behoort tot de drie landen die als enige het Taliban-bewind officieel hebben gesteund.
EnglishWe do not, however, have any representation in Saudi Arabia, nor do we have any representation in the Gulf.
Wij hebben echter geen vertegenwoordiging in Saoedi-Arabië, en ook niet in de Golf.

Synoniemen (Engels) voor "Arabia":

Arabia
Saudi Arabia