"Arab League" in het Nederlands

EN

"Arab League" - vertaling Nederlands

EN

Arab League {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. politiek
The President of the Arab League has warned that we are opening the gates of hell.
Volgens de voorzitter van de Arabische Liga worden dan de poorten van de hel geopend.
It could be the Arab League, which was mentioned in our resolution.
Dat zou de Arabische Liga kunnen zijn, waarover wij in onze resolutie hebben gesproken.
Egypt is primus inter pares in perpetuity in the Arab League.
Bovendien is Egypte onveranderlijk de primus inter pares in de Arabische Liga.

Voorbeeldzinnen voor "Arab League" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe President of the Arab League has warned that we are opening the gates of hell.
Volgens de voorzitter van de Arabische Liga worden dan de poorten van de hel geopend.
EnglishPlus, Tunisia is the first country in the Arab League to have abolished bigamy.
Bovendien is Tunesië het eerste land van de Arabische Liga dat bigamie heeft afgeschaft.
EnglishThe Arab League initiative in particular deserves our full attention.
Met name het initiatief van de Arabische Liga verdient al onze aandacht.
EnglishIt could be the Arab League, which was mentioned in our resolution.
Dat zou de Arabische Liga kunnen zijn, waarover wij in onze resolutie hebben gesproken.
EnglishEgypt is primus inter pares in perpetuity in the Arab League.
Bovendien is Egypte onveranderlijk de primus inter pares in de Arabische Liga.
EnglishThere are key players: China, Russia and the Arab League are also complicit in this.
Er zijn inderdaad hoofdrolspelers, maar China, Rusland en de Arabische Liga dienen hierbij ook een rol te spelen.
EnglishThe new position of the Saudi regime has left Syria isolated within the Arab League.
De nieuwe houding die het Saudi-Arabische regime heeft aangenomen, heeft Syrië geïsoleerd binnen de Arabische Liga.
EnglishThe third part of the solution, therefore, is the Arab League.
De derde stap is dus samenwerking met de Arabische Liga.
EnglishSo I went and saw Amr Moussa at the League of Arab States.
Ik ontmoette Amr Moussa bij de Liga van Arabische Staten.
EnglishIf we are fearful about the situation in the Maghreb, let us rather make approaches to the Arab League.
Laten wij eerder een beroep doen op de Arabische Liga als wij schrik hebben voor de toestand in de Maghreb.
EnglishIt is good that the international community is involved, but also that the Arab League is to take part.
Het is een goede zaak dat de internationale gemeenschap erbij betrokken wordt en dat de Arabische Liga deelneemt.
EnglishThe latest phase of the current crisis practically coincided with the end of the Arab League Summit in Beirut.
De laatste fase van de huidige crisis viel bijna precies samen met de top van de Arabische Liga in Beiroet.
EnglishThe Arab League has the same responsibility.
Eenzelfde verantwoordelijkheid komt de Arabische Liga toe.
EnglishThis assassination has already had very grave consequences, including the suspension of the Arab League Summit.
Deze moord heeft al zeer ernstige gevolgen gehad waaronder de opschorting van de Top van de Arabische Liga.
EnglishDo you believe that it would be possible to intervene unilaterally without a strong role for the Arab League?
Denkt u dat het mogelijk is unilateraal in te grijpen als er geen beslissende rol voor de Arabische Liga is weggelegd?
EnglishWe had to bring, in this case, the Arab League in.
EnglishAgainst this backdrop, the Arab League Summit scheduled for this week in Tunis has been cancelled.
Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen week is de Top van de Arabische Liga, die voor deze week in Tunis gepland stond, afgelast.
EnglishThey are contained in the Mitchell report and in subsequent documents, including the Arab League peace initiative of 2002.
Ze zijn vervat in het rapport-Mitchell en in latere documenten, waaronder het vredesinitiatief van de Arabische Liga van 2002.
EnglishHowever, this is also why the members of the Arab League should honour their pledges of support as soon as possible.
Ik wil er echter wel op wijzen dat om deze reden ook de leden van de Arabische Liga hun beloften inzake steun zo snel mogelijk moeten nakomen.
EnglishThe Arab League has finally pledged some economic support and EU Member States also need to be generous in this regard.
Ook de Arabische Liga heeft nu eindelijk enige economische steun toegezegd en de EU dient op dit vlak eveneens een genereus gebaar te maken.

Vergelijkbare vertalingen voor "Arab League" in Nederlands

league zelfstandig naamwoord
to league werkwoord
out of your league bijvoeglijk naamwoord
top of the league zelfstandig naamwoord